ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 21' 7.9999"
14.3522222
Longitude : E 100° 34' 36.0001"
100.5766667
No. : 193248
๑) ภูมิปัญญาการทำขนมไทยต้นตำรับท้าวทองกีบม้า
Proposed by. พระนครศรีอยุธยา Date 15 September 2020
Approved by. พระนครศรีอยุธยา Date 15 September 2020
Province : Phra Nakhon Si Ayutthaya
0 8
Description

การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาขนมไทยต้นตำรับท้าวทองกีบม้า ของชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน จากการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทำขนมไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอด โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระดมความคิดเห็น และงานวิจัยจากการลงพื้นที่ของนิสิตคณะการจัดการวัฒนธรรมจุฬาลงณ์กรมหาวิทยาลัย พบว่าภูมิปัญญาการทำขนมไทยของป้ามะลิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มขนมไทย ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทยประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความอร่อย สะอาด และมีลักษณะเด่นคือ ไม่ใส่สารกันบูด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีขั้นตอน วิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะของป้ามะลิ จึงเกิดเป็นขนมไทยประเภทต่าง ๆ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ข้าวตู เป็นต้น

กลุ่มขนมไทยของคุณป้ามะลิ ภาคาภร เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทยต้นตำรับ ท้าวทองกีบม้า ซึ่งการทำขนมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษของคุณป้ามะลิ ภาคาภร ที่อาศัยอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิ ขึ้นในปี พ.ศ.2546 เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และเครือญาติ เพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้สู่ชุมชน และยังใช้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก หรือบุคคลภายนอก หน่วยงานรัฐ รวมไปถึงบุคคลที่มีความสนใจในการทำขนมไทย วัตถุดิบในการผลิต จะรับมาจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน มีวิธีการผลิตขนมแบบโบราณ ทองหยอด ต้องหยอดด้วยมือ สามารถกำหนดขนาดของทองหยอดได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนฝอยทอง เดิมใช้ใบตองเป็นกรวยโรยก็เปลี่ยนเป็นโลหะ แต่ขั้นตอนการผลิตทุกกระบวนการยังยึดแบบโบราณ รสชาติ ไม่หวานมากจนเกินไป ขนมทำจากไข่เป็ดสด ไม่มีกลิ่นคาวเก็บไว้รับประทานได้นาน มีการจัดจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆหรืองานต่าง ๆ ภายในจังหวัด วิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิ ถือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้สั่งสมคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามไว้อย่างมากมายบนพื้นฐานของการรักษาอัตลักษณ์

Location
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si Ayutthaya
Details of access
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si Ayutthaya
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่