ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 41' 34.5739"
6.6929372
Longitude : E 100° 41' 58.4801"
100.6995778
No. : 193332
กลุ่มส่งเสริมกลุ่มทุ่งหัวเมืองฟาร์มชาแก่นตะวัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประดู่
Proposed by. สงขลา Date 7 October 2020
Approved by. สงขลา Date 7 October 2020
Province : Songkhla
0 36
Description

ประวัติความป็นมา

บ้านทุ่งข่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประดู่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งหัวเมืองฟาร์ม มีเนื้อที่สำหรับ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผัก พืชล้มลุก และพืช อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้ มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แบ่งเบาภาระให้กับ ครัวเรือน โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านทุ่งข่า ส่วนหนึ่งได้นำต้นแก่นตะวัน มาปลูกและขยายผล ไปให้กับหลาย ครัวเรือน และเมื่อมีผลผลิตสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปหัวแก่นตะวัน สด และเมื่อมีการออกร้านจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ทำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า แต่จะเก็บผลิตภัณฑ์ให้ได้นาน จึงได้มีการส่งเสริมให้แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นชาแก่น ตะวันแห้ง ซึ่งสรรพคุณเหมือนกับชาแก่นตะวันสด เป็นที่ต้องการของลูกค้าเมื่อมีการออกจำหน่าย แต่เมื่อมีผลผลิตมากขึ้น จึงได้รวมกลุ่มกันแปรรูปหัวแก่นตะวัน เป็นชาแก่นตะวันแห้ง ซึ่งสามารถ เก็บไว้ผลผลิตไว้ได้นาน มีคุณสมบัติเหมือนแก่นตะวันสด และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการนำผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน มาขาย สร้างรายได้ให้คน ในชุมชน

Location
No. 94 Moo 4
Amphoe Na Thawi Province Songkhla
Details of access
นางสาวโนรี มณีรัตน์
Reference นางสาวโนรี มณีรัตน์
Organization นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Road เพชรเกษม
Tambon นาทวี Amphoe Na Thawi Province Songkhla ZIP code 90160
Tel. 081-5948569
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่