ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 54' 51.0001"
6.9141667
Longitude : E 100° 44' 26.0002"
100.7405556
No. : 193338
วัดโรจนาราม
Proposed by. สงขลา Date 7 October 2020
Approved by. สงขลา Date 7 October 2020
Province : Songkhla
0 33
Description

วัดโรจนาราม ตั้งอยู่บ้านทุ่งใหญ่ ถนนสายสะกอม หมู่ที่ ค ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๒๓๒ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ของนายชม ทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓๕ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๙๓

พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ ศาลาการเปรียญกว้า ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๑๖ กุฎีสงฆ์จำนวน ๓ หลัง

วัดโรจนาราม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทุ่งใหญ่” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒ เส้น ยาว ๓ เส้น ในนาม “วัดบ้านนา”

Location
Moo 5
Amphoe Chana Province Songkhla
Details of access
Reference นายอนันต์ ประทุมสินธุ์
Organization ผู้ใหญ่บ้าน
Moo 5
Amphoe Chana Province Songkhla ZIP code 90130
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่