ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 37' 36.4318"
6.6267866
Longitude : E 100° 56' 53.4354"
100.9481765
No. : 193371
ชุมชนบ้านตราย
Proposed by. สงขลา Date 13 November 2020
Approved by. สงขลา Date 13 November 2020
Province : Songkhla
0 30
Description

รายละเอียดข้อมูล

๑.เก็บข้อมูลประวัติชุมชนบ้านตราย หมู่ที่ ๒ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของบ้านตราย

เมื่อก่อนมีแกนไม้ใหญ่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านซึ่งเรียกภาษามาลายูว่า “ตรัส” ชาวบ้านได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านตรัส เมื่อปี พ.ศ. 2509 ซึ่งตำรวจชายแดนได้เข้ามาพัฒนาในหมู่บ้านได้ถามชาวบ้านว่าหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไร ชาวบ้านได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหมู่บ้านตรัส และชาวบ้านได้เล่าที่มาของหมู่บ้านนี้

ตำรวจชายแดนรู้สึกว่าชื่อหมู่บ้านนี้เรียกแปลกๆก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านตรายชาวบ้านได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ตราย” จนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทางภูมิศาสตร์

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านตราย ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเตี้ยๆ มีภูเขาสูง มีชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำในหมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จด บาโหย

ทิศใต้ จด หมู่ที่ 3 บ้านวังโอ๊ะ

ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 4 บ้านมูนี

ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 1 บ้านคอลอมุดอ

จำนวนครัวเรือน

274 ครัวเรือน

จำนวนประชากร

1,550 คน

ชาย 773 คน

หญิง 777 คน

ด้านบริการสาธารณหมู่บ้าน

ร้านค้าในหมู่บ้าน 13 แห่ง

หอกระจายข่าว 3 แห่ง

ด้านการศึกษา

โรงเรียนตาดีกา 1 แห่ง

โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง

มัสยิด 1 แห่ง

สุเหร่า 2 แห่ง

กลุ่มอาชีพ

ตัดเย็บเสื้อผ้า

อาชีพ

อาชีพหลัก ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร

อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ สวนผลไม้

สภาพทางสังคม/การศึกษา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 100%

กิจกรรมงานประเพณีในหมู่บ้าน ดังนี้

การจัดงานเมาลิดประจำปีหมู่บ้าน

การจัดงานเทศกาลรายอปอซอ(ออกบวช)

งานเดือนบวช/งานแต่งงาน/เข้าสุนัข

ชื่อบ้านนานเมือง: บ้านตราย

กลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชน: ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐ %

ขนมธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ: ชาวบ้าน บ้านบาโงมูติง นับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐ % ประเพณีและความเชื่อแบบดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม เช่น ประเพณีวันฮารีรายออีดิ้นฟิตรี-อีดิ้นอัฏฮา, ประเพณีการเข้าสุนัต,ประเพณีทำบุญกูโบร์,กิจกรรมเมาลิต ,การถือศิลอดในเดือนรอมาดอน,การบริจาคทาน(จ่ายซากาต) ฯลฯ

๑.๒ อื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการบันทึก

สถานที่สำคัญของชุมชน: ชุมชนบ้านตราย , มัสยิดบ้านตราย , สุสานหรือกูโบร์ , ตาดีกาหรือโรงเรียนสอนศาสนา

Category
Etc.
Location
Amphoe Saba Yoi Province Songkhla
Details of access
Reference นายอับดุลรอมาน โดยหมะ
Moo 2
Amphoe Saba Yoi Province Songkhla
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่