ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 20' 3.7914"
13.3343865
Longitude : E 100° 56' 29.8565"
100.9416268
No. : 193377
นางสาวละเอียด คชวัฒน์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Proposed by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Approved by. ชลบุรี Date 18 November 2020
Province : Chon Buri
0 23
Description

นางสาวละเอียด คชวัฒน์ เกิดวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๙ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นางสาวละเอียด คชวัฒน์ เป็นผู้ที่มีความสามารถเล่นดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย ผลงานเป็นที่ยอมรับ ได้รับการเผยแพร่ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง ในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลต่างๆ เป็นจำนวนมาก ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังได้ทุ่มเทเวลา ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การอนุรักษ์ เผยแพร่และรักษา ให้ดนตรีไทยให้คงอยู่กับประเทศไทย สืบไป

ปัจจุบัน นางสาวละเอียด คชวัฒน์ เกษียณอายุราชการมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น ยังคงฝึกซ้อม และนำความรู้ความสามารถมาเปิดสอนถ่ายทอดการเล่นดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากการที่นางสาวละเอียด คชวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และอุทิศตนทำงานที่ตนถนัด บริการสังคมอย่างสม่ำเสมอ จังหวัดชลบุรีจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นางสาวละเอียด คชวัฒน์ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Location
หมู่บ้านเทพประทานวิลค์
No. 95/38 Moo 6
Tambon เสม็ด Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
Reference นริศรา วงศ์วิลัย Email narisara.poo@gmail.com
Tambon บางปลาสร้อย Amphoe Mueang Chon Buri Province Chon Buri ZIP code 20000
Tel. 0 3827 6407 ต่อ 12 Fax. 0 3827 6407 ต่อ 17
Website www.m-culture.go.th/chonburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่