ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 8' 42.5537"
14.1451538
Longitude : E 99° 45' 1.409"
99.7503914
No. : 198161
พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙
Proposed by. กาญจนบุรี Date 14 December 2023
Approved by. กาญจนบุรี Date 14 December 2023
Province : Kanchanaburi
0 238
Description

เจ้าอาวาสวัดพังตรุองค์ปัจจุบันเกิดวัน จันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2508 ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็งที่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 13 บ้านดอนตาเพชร ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน บิดา-มารดา ชื่อนายพิเชษฐ์ นางบังเอิญ สิงห์เสวก บรรพชา-อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ 15เมษายน พ.ศ. 2533เวลา 14 . 20น. ตรงกับ ขึ้น 7ค่ำ เดือน 5ปีมะเมีย ณ วัดสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) โดยมี พระครูพนมธรรมรัต วัดสาลวนาราม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปปัชฌาย์ พระครูสิริกาญจนเขต วัดศรีพนมเขต (ตลาดเขต) ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูกาญจนปริยัติวิมล วัดพุทธบูชา (ดอนมะขาม) ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

พ.ศ. 2522 สำเร็จชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดสาลวนาราม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2525 สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนพนมทวนชนูปภัมภ์ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2528 สำเร็จชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอทำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2535 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2546 สอบได้ประโยค ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

งานปกครอง

พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2548 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประโทนเจดีย์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต2 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2546 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (คู่สวด)

พ.ศ. 2548 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2549 เป็นเจ้าอาวาสวัดพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2552 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2553 เป็นพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 45

พ.ศ. 2560 เป็นเจ้าคณะอำเภอพนมทวน

การขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม

- มีการสืบสานสนับสนุนงานทางด้านวัฒนธรรมในอำเภอพนมทวน

- เป็นผู้ดูแลรักษา และทำนุบำรุงโบราณสถาน วัดพังตรุเหนือ และวัดพังตรุใต้

รางวัลที่ได้รับ

พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่าง แก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

Location
วัดพังตรุ
Tambon พังตรุ Amphoe Phanom Thuan Province Kanchanaburi
Details of access
วัดพังตรุ
Reference พระมหาธวัชชัย กฺลยาโณ ป.ธ.๙
Tambon พังตรุ Amphoe Phanom Thuan Province Kanchanaburi
Tel. 089-3313226
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่