ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 0' 19.291"
15.0053586
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 38' 41.1875"
102.6447743
เลขที่ : 4705
นายประกอบ ปัจยะเก
เสนอโดย - วันที่ 1 มกราคม 2553
อนุมัติโดย นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2560
จังหวัด : นครราชสีมา
1 1815
รายละเอียด

นายประกอบ ปัจยะเก เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน เช่น โหวด กลองยาว

หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
บ้านนายประกอบ ปัจยะเก
หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทับสวาย ซอย - ถนน -
ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
cd.m-culture.go.th/korat/index.php?c=showitem&item=115
บุคคลอ้างอิง นายดิเรก ทวยมีฤทธิ์ อีเมล์ direk.tua@m-culture.go.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอห้วยแถลง
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ซอย - ถนน ประชาชื่น
อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30240
โทรศัพท์ 0819667158 โทรสาร -
เว็บไซต์ -
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่