ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 0' 25.9347"
15.007204088098216
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 6' 28.2288"
102.1078413365235
เลขที่ : 47774
นายนาค หวายสันเทียะ
เสนอโดย charuwan khamdee วันที่ 18 มีนาคม 2554
อนุมัติโดย นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2560
จังหวัด : นครราชสีมา
1 1947
รายละเอียด

นายนาค หวายสันเทีย เป็นหมอดินตำบลหมื่นไวย และประธานกลุ่มเกษตรชุมชนตำบลหมื่นไวย เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๘๐ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหมื่นไวยโดยกำเนิด มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และปลูกพื้ชชนิดต่าง ๆ เสริมตามฤดูกาล โดยใช้เทคนิคใหม่ โดยเข้ารับการอบรมจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นหมอดินประจำตำบล มีหน้าที่ ดูแล แนะนำ ให้ความรู้แก่แกษตรกร ในตำบล และโดยทั่วไป

หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านหมื่นไวย ซอย - ถนน มิตรภาพ - หนองคาย
ตำบล หมื่นไวย อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ตำบล หมื่นไวย อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่