ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 32' 0.2508"
12.5334030
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 0' 38.8026"
102.0107785
เลขที่ : 9782
ป้อมไพรีพินาศ
เสนอโดย - วันที่ 1 มกราคม 2553
อนุมัติโดย จันทบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัด : จันทบุรี
0 2458
รายละเอียด

ตั้งอยู่บนภูเขาแหลมสิงห์ เป็นป้อมปืนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อเตรียมรับศึกญวนที่ยกมาทางทะเล แต่เดิมไม่มีชื่อ ครั้นรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2400ได้พระราชทานชื่อว่า ป้อมไพรีพินาศ เป็นตึกดินก่ออิฐฉาบปูน มีคลังกระสุนดินดำแยกอยู่ต่างหาก ปัจจุบันเหลือแต่ซากพอสังเกตได้ ใกล้เคียงกันนี้มีเจดีย์อิสรภาพที่ชาวจันทบุรีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2449 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการถอนกำลังของกองทหารฝรั่งเศสที่แหลมสิงห์

ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 สิ่งสำคัญ คือ

1.คลังกระสุนดินดำ ก่อด้วยปุน ด้านหลังป้อมก่อด้วยอิฐถือปูน ด้านกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร

2. มีพระเจดีย์ ก่อด้วยอิฐถือปูนบนป้อมองค์หนึ่ง

สถานที่ตั้ง
ป้อมไพรีพินาศ
หมู่ที่/หมู่บ้าน 1 ซอย - ถนน -
ตำบล บางกะไชย อำเภอ แหลมสิงห์ จังหวัด จันทบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
cd.m-culture.go.th/chan/index.php?c=showitem&item=527
บุคคลอ้างอิง อิศรวรรณ วัฒนกูล อีเมล์ jumjimchan@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี อีเมล์ chanthaburi_culture@hotmail.co.th
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เลียบเนิน
ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ 039303298 โทรสาร 039303298 ต่อ 16
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่