ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 35' 11.3813"
14.5864948
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 59' 53.3976"
100.9981660
เลขที่ : 161703
วัดแก่งคอย
เสนอโดย สระบุรี วันที่ 28 กันยายน 2555
อนุมัติโดย สระบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2555
จังหวัด : สระบุรี
1 1138
รายละเอียด

วัดแก่งคอย

วัดแก่งคอย ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 โดยชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างยกที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และท่านเจ้าคุณพระยาสโมสรสรรพการ ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในการเริ่มก่อสร้างวัด ในสมัยที่พระยาการีสุนทราการ เป็นนายอำเภอ และเมื่อปี พ.ศ. 2549 ท่านเจ้าคุณพระยาสโมสรสรรพการกับคุณแม่ล้อม สุนทราการ ยังได้ถวายที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ จำนวน 10 ไร่ 76 ตารางวา และนายบุญจันทร์กับนางไพฑูรย์ นุตราวงศ์ ได้ถวายที่ดินให้อีก จำนวน 2 ไร่ 45 ตารางวา รวมทั้งหมด 13 ไร่ 21 ตารางวา สำหรับอุโบสถ เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2466 ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การเรียกชื่อวัดมีการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ซึ่งเดิมเรียกว่า “วัดแก่งนางคอย” จากการที่ตั้งวัดใกล้แม่น้ำและในสมัยนั้นการค้าขายหรือการเดินทางจะใช้เส้นทางน้ำเป็นหลัก ทำให้บริเวณนั้นเป็นที่นัดพบรอคอยของหนุ่มสาวชาวเรือสมัยนั้น และ “วัดแร้งคอย” เกิดจากการที่มีความเจริญและการตัดไม้จำนวนมาก คงเหลือแต่ไม้ยืนต้นบางส่วน เช่น ต้นยางใหญ่ริมตลิ่ง ซึ่งมี อีแร้งไปอาศัยอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าที่แร้งคอย ต่อมาทางราชการได้ทำการตั้งชื่อวัดเป็นทางการว่า “วัดจมูสโมสร” หมายความว่า วัดเป็นที่ชุมนุมเหล่าเสนาฯ ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2487-2490 บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง หมู่บ้านชุมชนก็มากขึ้น ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านมีความเห็นร่วมกัน สมควรที่จะเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมให้เข้ากับหมู่บ้านและหน่วยราชการ จึงทำการขอเปลี่ยนชื่อ “วัดจมูสโมสร” มาเป็น “วัดแก่งคอย” เพราะชาวบ้านเรียกง่ายและติดกับตลาดแก่งคอย และใกล้กับที่ว่าการอำเภอแก่งคอย หมู่บ้านแก่งคอย จึงใช้ชื่อบ้านกับชื่อวัดเป็นชื่อเดียวกันจนถึงทุกวันนี้ วัดแก่งคอย เคยประสบภัยทางอากาศสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 กุฏิสงฆ์ และพระอุโบสถหลังเดิมถูกแรงระเบิดกระทบชำรุดทรุดโทรม เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. 2488 ประกอบกับภัยธรรมชาติ ทำให้ชำรุดปรักหักพัง ต่อมาพัฒนาปฏิสังขรณ์สืบมา

ปัจจุบัน มีพระครูประภัศร์วรญาณ เป็นเจ้าอาวาส และรองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย และมีพระครูปลัดทองห่อ วิริยธมฺโม ที่ปรึกษาเจ้าอาวาส

คำสำคัญ
วัดแก้งคอย
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดแก่งคอย
ถนน สุดบรรทัด
ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูประภัศร์วรญาณ
บุคคลอ้างอิง นางสาวชุลีภรณ์ พงษ์รุ่งเรือง อีเมล์ pongru99@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 60/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เทศบาล 3
ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
โทรศัพท์ 036 231372 โทรสาร 036-231372
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่