ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 21' 34.9999"
19.3597222
Longitude : E 100° 42' 2.9999"
100.7008333
No. : 112472
ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
Proposed by. mbuarat Date 9 September 2011
Approved by. mculture Date 24 January 2017
Province : Nan
0 676
Description

เดิมอำเภอสองแควเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงกลาง ประกอบด้วย ๓ ตำบล ๒๕ หมู่บ้าน ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้ชื่อ กิ่งอำเภอสองแคว ตั้งอยู่ที่บ้านสองแคว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง จากคำว่า “สองแคว “มีความหมายว่า ลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำน้ำยาว และ ลำน้ำยอด และต่อมามีพระราชกฤษฏีกาลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ ให้ยกฐานะเป็น “อำเภอ “เมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐

Category
Etc.
Location
ที่ว่าการอำเภอสองแคว
Moo 5
Tambon นาไร่หลวง Amphoe Song Khwae Province Nan
Details of access
ประวัติหมู่บ้านอำเภอสองแคว
Reference สมาน บัวรัตน์ Email mbuarat@gmail.com
Organization สวจ.น่าน(สองแคว)
Amphoe Mueang Nan Province Nan ZIP code 55000
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่