ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 19° 21' 34.9999"
19.3597222
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 42' 2.9999"
100.7008333
เลขที่ : 112472
ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
เสนอโดย mbuarat วันที่ 9 กันยายน 2554
อนุมัติโดย mculture วันที่ 24 มกราคม 2560
จังหวัด : น่าน
0 223
รายละเอียด

เดิมอำเภอสองแควเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงกลาง ประกอบด้วย ๓ ตำบล ๒๕ หมู่บ้าน ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้ชื่อ กิ่งอำเภอสองแคว ตั้งอยู่ที่บ้านสองแคว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง จากคำว่า “สองแคว “มีความหมายว่า ลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำน้ำยาว และ ลำน้ำยอด และต่อมามีพระราชกฤษฏีกาลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ ให้ยกฐานะเป็น “อำเภอ “เมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐

หมวดหมู่
อื่นๆ
สถานที่ตั้ง
ที่ว่าการอำเภอสองแคว
หมู่ที่/หมู่บ้าน 5
ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ประวัติหมู่บ้านอำเภอสองแคว
บุคคลอ้างอิง สมาน บัวรัตน์ อีเมล์ mbuarat@gmail.com
ชื่อที่ทำงาน สวจ.น่าน(สองแคว)
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่