ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Document
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สำหรับผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<

เอกสารประกอบการอบรม
"โครงการฐานข้อมูลวัฒนธรรมบนเครือข่ายชุมชนด้วยการนำเสนอและประมวลผลเชิงความหมาย (ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรม)"
  • รุ่นที่ 1 29-30 พ.ค. 53
  • รุ่นที่ 2 1-2 ธ.ค 53
  • รุ่นที่ 3 2-28 ม.ค. 54
  • รุ่นที่ 4 6-7 ม.ค. 54


โดย นายพัฒน์ เกียรติชัยพิพัฒน์
นักวิจัย Thai Computational Linguistic Laboratory
  >> ดาวน์โหลดที่นี่ <<

- เทคนิคการตกแต่งภาพ
โดย นายศราวุธ คงยัง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  >> ดาวน์โหลดที่นี่ <<

- การพัฒนาเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ (Content Development on Online Media)
โดย นางสาวพงษ์เพ็ญ สุทธาโรจน์
  >> ดาวน์โหลดที่นี่ <<