ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Privacy

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
  •      เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อผู้ใช้ อีเมล์ รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล เพศ หน่วยงาน จังหวัด เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะมีสิทธิ์ทุกประการ ในการเป็นสมาชิก
  •      ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด