ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 30' 8.4924"
13.502359
Longitude : E 100° 48' 52.722"
100.814645
No. : 112959
วัดสร่างโศก
Proposed by. Primary Date 11 September 2011
Approved by. สมุทรปราการ Date 30 June 2020
Province : Samut Prakan
0 63
Description

วัดสร่างโศก ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก มีถนนเข้าถึงวัด

วัดสร่างโศก สร้างประมาณ พ.ศ. 2300 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2360 ตามหลักฐานของกรมที่ดิน ระวางที่ 41 ระบุชื่อวัดนี้ว่า “วัดปากอ่าว” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะอยู่ใกล้คลองมอญ” ตามที่ปรากฏในระวางที่ดิน และบริเวณนี้มีชาวมอญอาศัยอยู่มากด้วย แต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา บ้างก็ว่าชื่อ “วัดอัฎฐวราราม” เพรามีกุฎิ 8 หลัง บ้างก็เรียกว่า “วัดอัศวราราม” เพราะวัดนี้เป็นที่ตั้งกองทัพม้าของพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนแปลงนามวัดใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัชการที่ 5 ) เป็น “วัดเตลงรมณ์” หรือ “วัดทะเลงลม” ในปี พ.ศ. 2482 เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดโพธิ์ทอง” ครั้งถึง พ.ศ. 2483 ทางราชการได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ เป็น “วัดสร่างโศก” เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของ “พระองค์หญิงโศกสว่าง” พระราชธิดาในสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วัดสร่างโศก ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2314 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2535

ในด้านการศึกษา วัดได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำหรับพระภิกษุและสามเณรและให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในที่ดินวัด

ในสมัยที่พระครูวิมลญาณ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2537 ได้ทำการย้ายวัดจากฝั่งติดคลอง ข้ามมาอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมตลอด จนถึงทุกวันนี้

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น

Category
Religious place
Location
วัดสร่างโศก
No. 1 Moo 8
Province Samut Prakan
Details of access
วัดสร่างโศก
No. 1 Moo 8
Province Samut Prakan
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่