ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 8° 25' 48"
8.43
ลองจิจูด (แวง) : E 98° 28' 12"
98.47
เลขที่ : 114459
ถ้ำสุวรรณคูหา
เสนอโดย - วันที่ 20 กันยายน 2554
อนุมัติโดย วันที่ 24 สิงหาคม 2555
จังหวัด : พังงา
0 1282
รายละเอียด

ถ้ำสุวรรณคูหานี้ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า วัดถ้ำ เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพังงา เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี บริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขา ซึ่งมีถ้ำใหญ่น้อย ถ้ำที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว วัดสุวรรณคูหานี้ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า วัดถ้ำ เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพังงา เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี บริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขา ซึ่งมีถ้ำใหญ่น้อย ถ้ำที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว เป็นแหล่งโบราณคดีที่ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของกลุ่มชนก่อนประวัติ ศาสตร์ สมัยหินใหม่ในสังคมเกษตรกรรม วัตถุโบราณที่พบมีภาชนะดินเผา และเศษภาชนะดินเผา ขวานหินขัด กำไลที่ทำจากเปลือกหอยและเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ ซึ่งพบภายในถ้ำเป็นเพิงหินธรรมชาติ สภาพพื้นถ้ำขรุขระ โบราณวัตถุของมนุษย์ที่พบที่วัดสุวรรณคูหา ได้แก่ ภาชนะดินเผา ขวานหินขัด กำไล และเปลือกหอยต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุที่จัดอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุราว ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี มาแล้ว

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดสุวรรณคูหา
หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล กระโสม อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
ถนน พังงา-ทับปุด
ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
โทรศัพท์ 076 460785 โทรสาร 076 460786
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่