Latitude : N 13° 51' 43.9999"
13.8622222
Longitude : E 100° 30' 47.9999"
100.5133333
No. : 116958
สนามบินน้ำ นนทบุรี
Proposed by. นนทบุรี Date 19 October 2011
Approved by. นนทบุรี Date 8 May 2020
Province : Nonthaburi
0 220
Description

สมัยนั้นสนามบินดอนเมืองยังเป็นสนามบินเล็ก ๆ ใช้ในการทหารยังไม่มีสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ จึงใช้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าเรือคลองเตย และช่องนนทรี เป็นสนามบินต่อมาสนามบินน้ำดังกล่าวเครื่องบินขึ้น - ลง ไม่สะดวก เพราะมีเรือบรรทุกสินค้าเดินทะเล รับ - ส่งสินค้าระหว่างประเทศคับคั่งมากขึ้นจึงต้องย้ายสนามบินมาสร้างที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทีแรกมีแผนจะสร้างที่ปากเกร็ด แต่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากเกร็ดกว้างไม่พอและไกลจากกรุงเทพฯ มาก จึงเลื่อนลงมาสร้างที่ตำบลบางกระสอ ระหว่างวัดแคนอกกับวัดตำหนักใต้ ขณะเดียวกันก็ตัดถนนแยกจากถนนปากเกร็ด - นนทบุรี (ติวานนท์) ตรงมาที่ตำบลบางกระสอเหนือวัดแคนอก แต่เมื่อดำเนินการสร้างสนามบินได้พิจารณาความเหมาะสม ความสะดวกในการขึ้น - ลง ของเครื่องบินแล้วเห็นว่า ด้านทิศใต้เลยจากวัดแคนอกลงไป แม่น้ำเจ้าพระยาจะโค้งทางวิ่งของเครื่องขึ้น - ลงจะไม่สะดวก จึงขยับขึ้นมาสร้างที่ตำบลท่าทราย ติดกับวัดตำหนักใต้ ซึ่งตำแหน่งที่สร้างสนามบินน้ำจะอยู่กึ่งกลางทางวิ่งหรือ Runway พอดีระยะทางวิ่งประมาณ 2 กิโลเมตร (จากวัดเชิงท่าถึงวัดแคนอก) ฉะนั้นถนนสนามบินน้ำแทนที่จะเป็นทางตรงจึงต้องโค้ง เข้าหาพื้นที่ที่จะสร้างสนามบิน เรียกว่า "โค้งสนามบินน้ำ"

Category
Etc.
Location
Amphoe Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี Email nontculture@gmail.com
Road รัตนาธิเบศร์
Tambon บางกระสอ Amphoe Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi ZIP code 11000
Tel. 025801348 Fax. 02-580-2764
Website https://www.m-culture.go.th/nonthaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่