ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 52' 42.1968"
13.8783880
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 55' 22.9483"
100.9230412
เลขที่ : 120077
มัสยิดมัจยมูอุ้ลอิสลาม
เสนอโดย ฉะเชิงเทรา วันที่ 21 ธันวาคม 2554
อนุมัติโดย ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 ธันวาคม 2555
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
1 2343
รายละเอียด

มัสยิดมัจยมูอุ้ลอิสลาม จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นลำดับที่ ๘ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราที่ดินที่ตั้งมัสยิดมีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่

มัสยิดมัจยมูอุ้ลอิสลาม สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีการจดบันทึกไว้แต่มีการบอกเล่าว่าเมื่อประมาณ ๑๘๐ ปีล่วงมาแล้ว มีประชาชนชาวมุสลิมสามกลุ่ม ได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครกลุ่มที่หนึ่งมาจากเดินทางมาจากคลองบางลำพู กลุ่มที่สองมาจากพญาไท กลุ่มที่สามมาจากบ้านครัว ทั้งสามกลุ่มได้มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านคลองหกวา ต่อมาฮัจยีสมะ นางแย้ม ได้บริจาคที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารมัสยิด ซึ่งเป็นอาคารไม้สักทองกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร รูปทรงไทยตกไพลรอบคล้ายศาลาการเปรียญ มีหน้ามุขทรงไทยย่อส่วนลงมา มีหออาซานสูง ๑๐ เมตร ลักษณะแบบจตุรมุขสี่ทิศ มุขทั้งสี่แกะสลักรูปสิงโตมี บาแล กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร มีเรือนรับรองสำหรับคนเดินทางมาพักอาศัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีฮัจยีละฮัย มะลีวัลย์ ซึ่งเป็นลูกเขย ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามประจำมัสยิด ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ ฮัจยีสมาน มะลิวัลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอิหม่ามในสมัยนั้น และคณะกรรมการได้มีมติที่จะสร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม โดยได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๔ เมตร มีสองโดม หนึ่งเสาบัง ( หออาซาน ) สูง ๑๐ เมตร โดยใช้เงินของฮัจยีสมาน มะลิวัลย์ และของสัปบุรุษช่วยกันสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งฮัจยีสมาน มะลิวัลย์ ถึงแก่กรรม แต่มัสยิดก็ยังสร้างไม่เสร็จ ต่อมาอิหม่ามฮัจยีมัดเซ็น มะลิวัลย์ ซึ่งเป็นบุตรของฮัจยีสมาน มะลิวัลย์ ได้บริจาคที่ดิน ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน และย้ายโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (โรงเรียนประชาบาล) ออกจากพื้นที่ของมัสยิด ไปสร้างในที่ดินแห่งใหม่ที่บริจาคไว้ เพื่อให้พื้นที่บริเวณมัสยิดมีบริเวณกว้างขึ้น และได้ช่วยกันสร้างมัสยิดจนเสร็จสมบูรณ์ ต่อมา นางมะณี มะลิวัลย์ และฮัจยีมุสตอฟา บินอาวัง ได้บริจาคที่ดินให้กับมัสยิด จำนวน ๒๐๐ ตารางวา เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกให้กับมัสยิด และทางมัสยิดได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒๐๐ ตารางวาและได้ร่วมกันบริหารมัสยิดมาจนถึงปัจจุบัน

ลำดับอิหม่ามจากอดีตปัจจุบัน

๑.นายละฮัย มะลิวัลย์

๒. นายสมาน มะลิวัลย์

๓.นายหมัดเซ็น มะลิวัลย์

๔.นายอีซา ตะมะ

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
มัสยิดมัจยมูอุ้ลอิสลาม
หมู่ที่/หมู่บ้าน
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายอีซา ตะมะ
ชื่อที่ทำงาน มัสยิดมัจยมูอุ้ลอิสลาม
หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๙๕๙๖๖๖
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่