ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 33' 1.9439"
16.55053997822046
Longitude : E 99° 48' 13.2873"
99.80369092893253
No. : 121557
บ้านจันทิมา
Proposed by. กำแพงเพชร Date 27 January 2012
Approved by. กำแพงเพชร Date 22 June 2020
Province : Kamphaeng Phet
0 64
Description

หมู่บ้านจันทิมา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ชื่อหมู่บ้านมีที่มาจากชื่อผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน สามีชื่อนายจันทร์ ภรรยาชื่อ นางมา

บ้านจันทิมา มีพื้นที่ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ ทิศเหนือจดบ้านใหม่เจริญสุข ทิศใต้จดคลองห้วยใหญ่ ทิศตะวันออกจดบ้านเพชรไพรวัลย์ ทิศตะวันตกจดบ้านหนองศาลา ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย

จำนวนประชากรทั้งหมด ๘๘๐ คน ชาย ๔๓๐ คน หญิง ๔๕๐ คน ครัวเรือน ๑๘๙ หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง

สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน คือ วัดจันทิมา โรงเรียนบ้านจันทิมา

ประเพณีที่สำคัญ คือ การทำบุญวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

กำนัน –ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๖ คน คือ นายจันทร์ ม่วงแป้น, นายมิ่ง มีสด, นายพรศักดิ์ เชื้อวงษ์จันทร์ นายสินสมุทร ถางไพธิ์ นายทองสุข สามงามไฝ และนายนายจักรพัชร บุญสอน

Category
Etc.
Location
Moo 3/บ้านจันทิมา
Tambon จันทิมา Amphoe Lan Krabue Province Kamphaeng Phet
Details of access
Reference นายสุขาติ เทพประชุม ปลัดอาวุโสอำเภอลานกระบือ
Organization อำเภอลานกระบือ
Tambon ลานกระบือ Amphoe Lan Krabue Province Kamphaeng Phet ZIP code 62170
Tel. 055-769050 Fax. 055-769050
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่