ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 30' 59.9803"
16.5166612
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 20' 1.302"
100.3336950
เลขที่ : 122838
แม่น้ำพิจิตร
เสนอโดย พิจิตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติโดย พิจิตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัด : พิจิตร
2 4074
รายละเอียด

แม่น้ำพิจิตร คือ แม่น้ำน่านเก่า นั้นเอง ต้นน้ำมาจากจังหวัดน่านไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ พิโษณุลก และผ่าน ทางอำเภอเมืองพิจิตร เมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนเส้นทางมากลายเป็นแม่น้ำพิจิตรเพิ่มขึ้นอีก 1 สาย สาเหตุมากจาก ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร บริเวณที่แม่น้ำน่านไหลผ่านเป็นชุมชนชาวจีน ทีมีอาชีพ ทำไร่ฝ้าย ต้องอาศัยน้ำตามคลอง ในฤดูร้อนน้ำในลำคลองแห้งจึงได้ผันน้ำแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเข้ามา บ้างก็ขุดคลองเก็บกักน้ำไว้ จนเกิดเส้นทางน้ำขึ้นในจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งสาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่ใหม่ว่า "แม่น้ำพิจิตร
เส้นทางผ่าน อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และไหลไปร่วมกับแม่น้ำยมที่อำเภอโพทะเล จากนั้นไหลไปร่วมกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดหวัดนครสวรรค์
ประโยชน์ ทา่งการคมนาคม การเกษตร การประมง การท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ การนำไปตั้งชื่อ หมู่บ้าน เช่น บ้านดาล เกิดจากน้ำไหลผ่านและเกิดหินดานมาก ๆ ชากบ้านจึงเอาไปตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่า"บ้านดาน" ก่อไฝ่ขวางลำน้าจำนวนมาก นำไปตั้งชื่อ "บ้านใฝ่ขวาง"

หมวดหมู่
อื่นๆ
สถานที่ตั้ง
อำเภอเมือง,อำเภอโพะิประทับช้าง,อำเภอโพทะเล
อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
บุคคลอ้างอิง นางสาวปริณดา สิงห์ลอ อีเมล์ singlaw007@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร อีเมล์ phichitculture@hotmail.com
ถนน บุษบา
ตำบล ในเมือง จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
โทรศัพท์ 056-612675-6 โทรสาร 056-612676
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่