ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 30' 59.9803"
16.5166612
Longitude : E 100° 20' 1.302"
100.3336950
No. : 122838
แม่น้ำพิจิตร
Proposed by. พิจิตร Date 8 Febuary 2012
Approved by. พิจิตร Date 8 Febuary 2012
Province : Phichit
2 5422
Description

แม่น้ำพิจิตร คือ แม่น้ำน่านเก่า นั้นเอง ต้นน้ำมาจากจังหวัดน่านไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ พิโษณุลก และผ่าน ทางอำเภอเมืองพิจิตร เมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนเส้นทางมากลายเป็นแม่น้ำพิจิตรเพิ่มขึ้นอีก 1 สาย สาเหตุมากจาก ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร บริเวณที่แม่น้ำน่านไหลผ่านเป็นชุมชนชาวจีน ทีมีอาชีพ ทำไร่ฝ้าย ต้องอาศัยน้ำตามคลอง ในฤดูร้อนน้ำในลำคลองแห้งจึงได้ผันน้ำแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเข้ามา บ้างก็ขุดคลองเก็บกักน้ำไว้ จนเกิดเส้นทางน้ำขึ้นในจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งสาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่ใหม่ว่า "แม่น้ำพิจิตร
เส้นทางผ่าน อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และไหลไปร่วมกับแม่น้ำยมที่อำเภอโพทะเล จากนั้นไหลไปร่วมกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดหวัดนครสวรรค์
ประโยชน์ ทา่งการคมนาคม การเกษตร การประมง การท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ การนำไปตั้งชื่อ หมู่บ้าน เช่น บ้านดาล เกิดจากน้ำไหลผ่านและเกิดหินดานมาก ๆ ชากบ้านจึงเอาไปตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่า"บ้านดาน" ก่อไฝ่ขวางลำน้าจำนวนมาก นำไปตั้งชื่อ "บ้านใฝ่ขวาง"

Category
Etc.
Location
อำเภอเมือง,อำเภอโพะิประทับช้าง,อำเภอโพทะเล
Amphoe Mueang Phichit Province Phichit
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
Reference นางสาวปริณดา สิงห์ลอ Email singlaw007@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร Email phichitculture@hotmail.com
Road บุษบา
Tambon ในเมือง Province Phichit ZIP code 66000
Tel. 056-612675-6 Fax. 056-612676
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่