ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 40' 48.031"
6.6800086
Longitude : E 101° 8' 24.3884"
101.1401079
No. : 122998
วัดนาประดู่
Proposed by. ปัตตานี Date 9 Febuary 2012
Approved by. ปัตตานี Date 9 Febuary 2012
Province : Pattani
0 2827
Description

วัดนาประดู่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านนาประดู่ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓ ๔๑๕๑๗๔ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง หน้าวัดติดต่อกับทุ่งนา ด้านหลังวัดไกลออกไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเชิงขาสันกาลคีรี มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคา ๓ ชั้น แบบ ก.๑ ของกรมการศาสนา ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๐๖ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีเสากลางห้องใช้คานโค้ง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง โครงสร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง ที่เหลือเป็นอาคารไม้ยกพื้น
ประวัติความเป็นมา
วัดนาประดู่ สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๓๐ เดิมมีนามว่า "วัดกัทลิวัน" เปลี่ยนเป็น "วัดนาประดู่" เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๓๒
ปัจจบันเจ้าอาวาส คือ พระครูอาทรศุภการ

Tag Cloud
วัด
Category
Religious place
Location
วัดนาประดู่
Moo
Tambon นาประดู่ Amphoe Khok Pho Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Road เดชา
Tambon สะบารัง Amphoe Mueang Pattani Province Pattani
Tel. ๐ ๗๓๓๒ ๓๑๙๕-๗ Fax. ๐ ๗๓๓๒ ๓๑๙๗
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่