ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 8' 54.6583"
16.1485162
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 24' 6.818"
103.4018939
เลขที่ : 124319
ไหโบราณบ้านเชียงเหียน
เสนอโดย มหาสารคาม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติโดย มหาสารคาม วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
จังหวัด : มหาสารคาม
0 2434
รายละเอียด

ไหโบราณบ้านเชียงเหียน ได้พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ที่บริเวณถนนสายมหาสารคาม –ร้อยเอ็ด ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 เลน รถทำการขุดดินเพื่อขยายถนน ทำให้มีไหล่ทางไม่ได้ดู ได้มีราษฎร์ในหมู่บ้านคือนางอุดม รักษาภักดี ได้ทำการขุดค้นไหที่ไหล่ทางเยื้องวัดโพธิ์ศรีบ้านเชียงเหียน อ้างว่ามีปู่ไหไปเข้าฝันให้ขุดขึ้นไว้บูชาและทำบุญให้ จำนวน 1 ใบ วันที่ 13 พฤษภาคม2549 ราษฎร์ในหมู่บ้านได้ขดพบอีกจำนวน 4 ใบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ได้ขุดพบอีก 23 ใบ เนื่องจากบ้านเชียงเหียนเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สำหรับไหที่พบสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นภาชนะดินเผาที่ใช้ในพิธีกรรมฝังศพ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่มีอายุประมาณ 2,500 –1,000 ปี ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาและชาวบ้านเชียงเหียน ได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษา ที่บริเวณวัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

หมวดหมู่
โบราณวัตถุ
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์ไหโบราณบ้านเชียง
ตำบล เขวา อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
บุคคลอ้างอิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
ชื่อที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านเขวา
ตำบล เขวา อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 043777561 โทรสาร 777549
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่