ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 37' 59.7389"
15.6332608
Longitude : E 99° 33' 4.6667"
99.5512963
No. : 125453
ผ้าไหมมัดหมี่
Proposed by. นครสวรรค์ Date 1 March 2012
Approved by. นครสวรรค์ Date 14 March 2012
Province : Nakhon Sawan
0 2040
Description

ผ้าทอมัดหมี่ เป็นการทอผ้าที่มัดหมี่เส้นด้ายไม่ว่าจะเป็นเส้นไหมหรือเส้นฝ้าย เพื่อสร้างลวดลายก่อนการย้อม ซึ่งผู้ทอจะต้องออกแบบลวดลายผ้าไว้ก่อน ถ้าต้องการหลายสีก็ต้องมัดและย้อมหลายครั้ง จนกว่าจะได้สีครบตามต้องการแล้วจึงนำไปทอด้วยเทคนิคการขัดสานธรรมดา ลวดลายบนผ้าจะเกิดขึ้นตามรอยที่มัดย้อม

ผ้าไหมมัดหมีบ้านชุมตาบง เป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการมัดหมี่ลายผ้าไหม เป็นการอนุรักษ์ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทั้งยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบต่อกันมา ชาวบ้านชุมตาบงได้มีการประดิษฐ์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ลายดอกแก้ว ลายดอกกุญแจ

Location
กลุ่มทอผ้าไหม
No. 43 Moo ชุมตาบง
Amphoe Chum Ta Bong Province Nakhon Sawan
Details of access
Reference นางสาวชนิดา ชัยวาสน์
Organization กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
No. 43 Moo 8
Tambon ชุมตาบง Amphoe Chum Ta Bong Province Nakhon Sawan ZIP code 60150
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่