ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 8' 23.3027"
17.1398063
Longitude : E 104° 14' 20.179"
104.2389386
No. : 125601
ประวัติวัดโพธิ์ศรี บ้านหนองสระ
Proposed by. สกลนคร Date 2 March 2012
Approved by. สกลนคร Date 2 March 2012
Province : Sakon Nakhon
0 1751
Description

วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ไร่ ๓งาน ๘๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๒ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๓ เส้น ๙ วา จดที่ดินนายยอน โคตรธรรม ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๑๙ วา จดสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๑๘ วา จดที่ดินนางนวล ชัยวงค์ ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๑๗ วา จดหนองหารสาธารณะประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลากลางเปรียญ อาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ อาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ปูชนียวัตถุ พระประธานพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๓ นิ้ว พร้อมอัครสาวก ซ้าย-ขวา พระสังกัจจายน์ ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว พระนาคปรก ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๙๐ เซนติเมตร

วัดโพธิ์ศรี ชาวบ้านเรียกว่า วัดดอนโพธิ์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีนายศิริ หาญมนตรี เป็นผู้ขออนุญาตสร้างและตั้งวัดในดินแดนของพระภิกษุเสถียร จิรปญฺโญ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระเสถียร จิรปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๑ รูปที่ ๒ พระถาวร ญาณวีโร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา

Category
Religious place
Location
วัดโพธิ์ศรี บ้านหนองสระ
No. 76 Moo 5/บ้านหนองสระ
Tambon เหล่าปอแดง Amphoe Mueang Sakon Nakhon Province Sakon Nakhon
Details of access
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
Reference สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร Email sakon.culture@gmail.com
Road สกล - กาฬสินธ์
Tambon ธาตุเชิงชุม Amphoe Mueang Sakon Nakhon Province Sakon Nakhon ZIP code 47000
Tel. 042716247 Fax. 042716214
Website http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon/
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่