ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 31' 56.0637"
17.532239906005294
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 55' 6.4979"
103.91847164642948
เลขที่ : 125617
ประวัติวัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านทุ่งโพธิ์
เสนอโดย สกลนคร วันที่ 2 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย สกลนคร วันที่ 2 มีนาคม 2555
จังหวัด : สกลนคร
0 1373
รายละเอียด

วัดโพธิ์ศรีแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโพธิ์ ถนนประชาราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๙๖๒ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๑เส้น ๑๕ วา จดศาลเจ้าพ่อ และที่ดิน นายสิงห์ บุตรสา ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๔ วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วา จดที่นายกาไว เงินลุนปา และนายจันทา หุนติราช ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น ๑๘ วา จดถนนสาธารณะ มีธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๙๖๑ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ อาคารทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธาน ปางห้ามญาติ ๑ องค์ พระพุทธรูปปางสมาธิ ๙ องค์

วัดโพธิ์ศรีแก้ว ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านทุ่งโพธิ์ สร้างขึ้นโดยมีนายทิดสา บุตรสา ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นในสถานที่มีต้นโพธิ์หลายต้น จึงตั้งชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีแก้ว ได้รับพระราทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระอธิการพัดถาวโร รูปที่ ๒ พระอธิการน้อย ขนฺติโก รูปที่ ๓ พระอธิการคูณ เขมธโร รูปที่ ๔ พระสุนีย์ มหาวีโร รูปที่ ๕ พระบุญชู ชุตินฺธโร รูปที่ ๖ พระครูสุวรรณปทุมกร ตั้งแต่ พ.ศ,๒๕๑๓ เป็นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรณ แผนกธรรณ เปิดสอน พ.ศ.๒๕๑๗ นอกจากนี้มีหน่อย อ.ป.ต หอสมุด

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านทุ่งโพธิ์
หมู่ที่/หมู่บ้าน 9/บ้านทุ่งโพธิ์ ถนน ประชาราษฎร์พัฒนา
ตำบล หนองสนม อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
บุคคลอ้างอิง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร อีเมล์ sakon.culture@gmail.com
ถนน สกล - กาฬสินธ์
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 042716247 โทรสาร 042716214
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon/
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่