ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 18' 5.7193"
18.3015887
Longitude : E 99° 30' 23.665"
99.5065736
No. : 126884
ศาสนสถานลานบุญ ลานปัญญาวัดปงสนุกเหนือ
Proposed by. ลำปาง Date 14 March 2012
Approved by. ลำปาง Date 15 March 2012
Province : Lampang
0 1251
Description

ศาสนสถานลานบุญ ลานปัญญาวัดปงสนุกเหนือ ผู้นำศาสนสถานพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๙๓-๑๑๙๓ Email naruttamo@hotmail.com ประวัติวัดปงสนุกตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางถือเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งซึ่งกรมการศาสนา ได้ขึ้นทะเบียนประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๓ จากหลักฐานสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นร่วมสมัยของพระเจ้าอนันตยศที่ทรงเสด็จมาสร้างเมืองเขลางค์นคร วัดปงสนุกเดิม มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ ตามที่หลักฐานจารึกมีอยู่ ๔ ชื่อ คือ วัดศรีจอมไคล วัดศรีเชียงภูมิ, วัดดอนแก้ว,วัดพะเยา นอกจากนี้ที่ตั้งของวัดยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนยังปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่มีความโดดเด่น คือ องค์พระเจดีย์และวิหารพระเจ้าพันองค์ ที่ตั้งอยู่เหนือเนินดินที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของจักรวาลคติทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอาคารจตุรมุข ( วิหารโถงพระเจ้าพันองค์ ) ถือได้ว่าเป็นอาคารจตุรมุขเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงสภาพงดงามและมีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งสำคัญในศาสนสถาน ๑. วิหารพระเจ้าพันองค์ ๒. องค์พระเจดีย์ อายุประมาร ๖๐๐ ปี ๓. องค์พระไสยาสน์ ๔.โบราณวัตถุต่างๆ กิจกรรมที่ดำเนินการ๑. ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพระ ๒. จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปัจจุบัน ๓๐ คน จำนวนสมาชิกในชุมชนที่จะร่วมบริหารโครงการลานบุญฯ ๒๐ คน , จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการลานบุญฯ ๕,๐๐๐ คน

Location
ศาสนสถานลานบุญ ลานปัญญาวัดปงสนุกเหนือ
No. ๖๐ Moo - Road ปงสนุกเหนือ
Tambon เวียงเหนือ Amphoe Mueang Lampang Province Lampang
Details of access
โครงการลานบุญ ลานปัญญาวัดปงสนุกเหนือ
Reference นางอรทัย ทรงศรีสกุล Email orathai.2507@yohoo.co.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง Email lampang@m-culture.go.th
No. ๔๐๙ Road พระเจ้าทันใจ
Tambon ต้นธงชัย Amphoe Mueang Lampang Province Lampang ZIP code 52000
Tel. ๐๕๔ ๒๒๘๗๖๓ Fax. ๐๕๔ ๘๒๔๑๘๒
Website http://province.m-culture.go.th
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่