ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 52' 7.9079"
15.8688633
ลองจิจูด (แวง) : E 105° 1' 51.7433"
105.0310398
เลขที่ : 128131
กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านโนนสวาง
เสนอโดย supathesarat วันที่ 21 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย อุบลราชธานี วันที่ 22 มีนาคม 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
2 3825
รายละเอียด

ความเป็นมา ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสว่างเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งการทอและใช้แต่งกายตามวัฒนธรรมไทย โดยปกติแล้วมักทอไว้ใช้เองหรือฝากญาติ ฝากผู้อาวุโส ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และมักได้รับคำชมจากผู้ได้รับว่า ผ้าไหมมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตลอดมา ทั้งรัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ผ้าไหมไทย แต่งกายหลากหลายโอกาส และประยุกต์ใช้ตามสมัยนิยม กลุ่มสตรีจึงจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวางขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๙ปัจจุบันมี นางบุญเยี่ยม ไทยสะเทือน เป็นประธาน และนางหนูเพ็ญ โคตรขาว เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม สมาชิกก่อตั้ง ๒๐ คน ปัจจุบันสมาชิก ๗๒ คน มีทรัพย์สินและเงินกลุ่ม ๗๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กลุ่มมุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนรู้จักการคิดต้นทุนการผลิต จำหน่ายได้ทั้งพัฒนาเส้นไหม ลวดลาย และสีสันของผ้าไหมไทยทอทัดหมี่ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น มีจำหน่ายทั่วไปตามความต้องการ และส่งขายต่างประเทศ

เอกลักษณ์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวาง เป็นผ้าไหมคุณภาพดี สีไม่ตก มีความมันวาวในเนื้อผ้า เนื้อผ้าเรียบหนาสม่ำเสมอ หลากหลายลวดลาย สีสันทันยุกต์ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายตลอดปี พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยส่งประกวดย่างต่อเนื่อง และสำรวจตลาดโดยการวางจำหน่าย การผลิตเป็นการร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง กลุ่มมีความสามารถในการผลิต ฝีมือการทอมีความประณีตสวยงาม ผลงานมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

สถานที่ตั้ง
ที่ทำการกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง หมู่ ๑ ตำบลโนนสวาง อำเ
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านโนนสวาง
ตำบล โนนสวาง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ที่ทำการกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง
บุคคลอ้างอิง นางหนูเพ็ญ โคตรขาว
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล โนนสวาง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๘๓๗๑๗
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่