ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 9' 49.1"
19.1636389
Longitude : E 99° 54' 18.7272"
99.9052020
No. : 129729
วัดติโลกอาราม
Proposed by. honey Date 31 March 2012
Approved by. พะเยา Date 16 April 2012
Province : Phayao
0 2690
Description

เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา มีชื่อปรากฏในศิลาจารึก ซึ่งถูกค้นพบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือบริเวณหนองเต่า จากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกทำให้รู้ว่าวัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งอาณาจักรล้านนาโปรดให้พระยายุทธิษถิระเจ้าเมืองพะเยาในสมัยนั้นสร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2019-2029 ในบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า “บวกสี่แจ่ง” เป็นทางน้ำเชื่อมระหว่างตัวเมืองกับหมู่บ้านรอบๆ กว๊านพะเยา ในปี พ.ศ. 2526 ชาวประมงพื้นบ้านออกหาปลากลางกว๊านพะเยา ได้พบพระพุทธรูปหินทรายสีขาวนวล จึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ยังวัดศรีอุโมงค์คำ แล้วถวายนามว่า “พระเจ้ากว๊าน” หลังจากนั้นทางจังหวัดได้มีการศึกษาค้นคว้าโบราณสถานในบริเวณกว๊านพะเยา และได้พบศิลาจารึกได้ยืนยันว่าพระพุทธรูปหินทรายองค์นี้ชื่อว่า “หลวงพ่อศิลา” เป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถวัดติโลกอาราม ในปีพ.ศ. 2550 จังหวัดได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลามาประดิษฐานไว้ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาที่เดิม จนถึงปัจจุบัน

Location
Road ชายกว๊าน
Tambon เวียง Amphoe Mueang Phayao Province Phayao
Details of access
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
No. 73/1 Road ดอนสนาม
Tambon เวียง Amphoe Mueang Phayao Province Phayao ZIP code 56000
Tel. 054485781-2 Fax. 054485783
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่