ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 36' 9.1948"
13.6025541
Longitude : E 100° 1' 26.8226"
100.0241174
No. : 130292
วัดบัวงาม
Proposed by. ราชบุรี Date 5 April 2012
Approved by. ราชบุรี Date 31 July 2020
Province : Ratchaburi
0 27
Description

วัดบัวงาม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ 1 ตำบลบัวงามอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496บานประตู หน้าต่างเป็นลายรดน้ำ หน้าบันลายไทย ศาลาการเปรียญทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหารเป็นอาคารไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแลง (หลวงพ่อพระพุทธญาณศรีอยุธยา) ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 1องค์ สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 พระประธานประจำวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงปั้นปูนพอก ได้อัญเชิญมาจากวัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามว่า “หลวงพ่อพระพุทธญาณศรีอยุธยา”และพระพุทธรูปจำนวนหนึ่ง เนื้อปูน ลายดอกพิกุล สร้างในสมัยอยุธยาประดิษฐานที่หอสวดมนต์

วัดบัวงาม เริ่มตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2442 เดิมชื่อ “วัดบัวลอย”เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อถึงช่วงน้ำหลาก น้ำจะท่วมขังและมีต้นบัวเกิดขึ้นมากมาย ออกดอกสะพรั่งสวยงาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 สมัยพระอธิการเสาร์ สมโณ เป็นเจ้าอาวาส ขุนขจิต บัวงาม (ย้อย แสงอากาศ) กำนันตำบลบัวงามพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร้องเรียนให้ทางราชการโอนที่ดินที่ตั้งวัดให้ขึ้นอยู่กับตำบลบัวงาม เมื่อทางราชการอนุญาตจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดบัวงาม”ตั้งแต่นั้นมา

วัดบัวงาม ได้รับการพัฒนา และบูรณะอย่างต่อเนื่อง จนได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนาในปี พ.ศ. 2522 ได้รับเป็นวัดพัฒนาดีเด่นของกรมการศาสนาในปี พ.ศ. 2528 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536

ปัจจุบันมีพระครูวิบูล พัฒนานุกิจ เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

Location
วัดบัวงาม
No. 1 Moo 1
Tambon บัวงาม Amphoe Damnoen Saduak Province Ratchaburi
Details of access
สภาวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวก
No. 1 Moo 1
Tambon บัวงาม Amphoe Damnoen Saduak Province Ratchaburi ZIP code 70130
Tel. 032 – 279100
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่