ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 25' 57"
16.4325000
Longitude : E 103° 30' 22"
103.5061111
No. : 131826
วัดพระแม่มารีย์
Province : Kalasin
1 1463
Description

วัดพระแม่มารืย์ กลุ่มคริสต์ชนกาฬสินธุ์ เริ่มต้นครั้งแรกในราวปี 1965 (พ.ศ. 2508) หลังจากมีคริสตชนย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นคริสตชนชาวเวียดนาม มาจากหนองแสง นครพนม ต่อมามีคริสตชนจากที่อื่นมาสมทบอีก เช่น นครนายก สกลนคร ฯลฯ ในระยะแรกคริสตเตียนต้องไปร่วมมิสซาที่วัดใกล้เคียง เช่นที่วัดมหาสารคาม หรือ ขอนแก่น หรือไปร่วมพิธีกรรมที่วัดดั้งเดิมของตนในโอกาสต่าง ๆ เมื่อมีการสร้างโรงเรียนวรธรรมพิทยากาฬสินธุ์ ก็ พระอัครฆราชคายน์ แสนพลอ่อน ได้ใช้ห้องเรียนเป็นวัดน้อยสำหรับประกอบพิธีมิสซาเรื่อยมา จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 2007 อัครสังฆมณฑลได้ก่อสร้างวัดขึ้น ตั้งชื่อว่า ”วัดพระแม่มารีย์” ทำพิธีเปิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 โดย พระอัครสังฆราชหลุบย์จำเนียร สันติสุขนิรัดร์ โดย มีกลุ่มคริสตชนกาฬสินธุ์ จาก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด สมเด็จและเขื่อนลำปาว ประมาณ 30 - 40 ครอบครัว

Category
Religious place
Location
วัดพระแม่มารีย์
Road ถีนานนท์
Tambon กาฬสินธุ์ Amphoe Mueang Kalasin Province Kalasin
Details of access
วัดพระแม่มารีย์
Reference นางสาวบรรจง จงสมชัย
Organization สน.วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุธ์ุ
Road กาฬสินธ์ุ
Tambon กาฬสินธุ์ Amphoe Mueang Kalasin Province Kalasin ZIP code 46000
Fax. 043--815806
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่