ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 3' 57.9165"
6.066087915397084
Longitude : E 101° 52' 51.7839"
101.88105108970262
No. : 133783
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
Proposed by. นราธิวาส Date 3 May 2012
Approved by. mculture Date 31 March 2016
Province : Narathiwat
1 3368
Description

สถานที่ตั้งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปะลุรู และตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี 1.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 958 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จด โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี และสุสานชาวอิสลาม (กูโบร์)

ทิศใต้ จด ที่ดินเอกชน

ทิศตะวันออก จด ถนนสายสุไหงปาดี – สุไหงโก-ลก และที่ดินเอกชน

ทิศตะวันตก จด ถนนสายสุไหงปาดี – ต.สากอ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2494 ใช้ชื่อว่า “สวนทดลองยางโคกปริเม็ง” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองยางโคกปริเม็ง” สังกัดกองการยาง กรมวิชาการเกษตร

19 พฤษภาคม 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองยางนราธิวาส” สังกัดศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง

11 มีนาคม 2542 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยยางนราธิวาส” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

18 กรกฎาคม 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

27 มีนาคม 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชา ตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมการเกษตรฯ และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส เป็นแหล่งให้บริการวิชาการการเกษตร และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง

Category
Cultural Network
Location
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
Moo 1
Tambon ริโก๋ Amphoe Su-ngai Padi Province Narathiwat
Details of access
Organization ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
Moo 1
Tambon ริโก๋ Amphoe Su-ngai Padi Province Narathiwat ZIP code 96140
Tel. 0-7365-1160 Fax. 0-7365-1160
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่