ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 48' 25.8962"
13.8071934
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 42' 12.5363"
102.7034823
เลขที่ : 141853
ระบำบัวสวรรค์
เสนอโดย สระแก้ว วันที่ 29 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย สระแก้ว วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : สระแก้ว
0 1160
รายละเอียด

ระบำบัวสวรรค์ เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยเมื่อถึงวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกบวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสูง จะกระทำพิธีสักการบูชาองค์ปราสาทสด๊กก๊อกธมด้วยการเวียนเทียนรอบองค์ปราสาทฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน ให้ประกอบคุณงามความดีได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเพื่อส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโคกสูง จึงคิดประดิษฐ์ท่ารำนี้ขึ้นมา นิยมแสดงในงานเฉลิมฉลอง งานบุญประเพณีและ งานรื่นเริงต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
อำเภอ โคกสูง จังหวัด สระแก้ว
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
อำเภอโคกสูง
บุคคลอ้างอิง นางสุวรณี อุณหชาติ
ชื่อที่ทำงาน โรงเรียนบ้านโคกสูง
อำเภอ โคกสูง จังหวัด สระแก้ว
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่