ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 22' 55.2364"
16.3820101
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 42' 14.1772"
102.7039381
เลขที่ : 143328
วัดโพธิ์ชัย
เสนอโดย prasan54 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย ขอนแก่น วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
1 1041
รายละเอียด

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ 105 บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ/ความเป็นมา

วัดโพธิ์ชัย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2480 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง (เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น) กุฏิสงฆ์ 6 หลัง หอระฆัง 1 หลัง เมรุเผาศพ 1 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 3 หลัง วัดโพธิ์ชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2542 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและปกครอง วัดโพธิ์ชัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเจ้าอาวาสตั้งแต่ก่อตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 9 รูป ปัจจุบันมี พระสมุห์อนันตศักดิ์ สุภาจาโร เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555

ความสำคัญ เป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานที่ประพิธีกรรมทางศาสนา ตามขนบธรรม เนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศากนิกชนในชุมชน บ้านหว้า

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดโพธิ์ชัย
เลขที่ 105 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2/บ้านหว้า ซอย - ถนน -
ตำบล บ้านหว้า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย
บุคคลอ้างอิง พระสมุห์อนันตศักดิ์ สุภาจาโร
ชื่อที่ทำงาน สนง.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
เลขที่ 105 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2/บ้านหว้า ซอย - ถนน -
ตำบล บ้านหว้า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 08 5008 9064
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่