ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 15' 32.4752"
16.2590209
Longitude : E 99° 37' 51.2998"
99.6309166
No. : 151177
บ้านหนองกระทุ่มน้อย ตำบลหัวถนน
Proposed by. กำแพงเพชร Date 17 August 2012
Approved by. กำแพงเพชร Date 20 March 2020
Province : Kamphaeng Phet
0 209
Description

บ้านหนองกระทุ่มน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยแยกออกมาจากบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สาเหตุที่เรียกชื่อว่าบ้านหนองกระทุ่มน้อย เพราะเดิมทีเรียกว่าบ้านโนนสำราญ สาเหตุที่หมู่บ้านดังกล่าวได้มีการแยกตัวมาจากบ้านหนองกระทุ่มจึงทำให้คนส่วนมากเข้าใจและเรียกกันติดปากว่าบ้านหนองกระทุ่มน้อย จึงเรียกชื่อบ้านหนองกระทุ่มน้อยมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ภาษาที่ใช้ในหมู่บ้านเป็นใช้ภาษาถิ่น ภาษาอีสาน

ผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน คือ นายหนูแดง สุดตานา

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ คือ พรมเช็ดเท้า เจ้าของชื่อกลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้า เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ การใช้ภาษาถิ่นภายใน หมู่บ้าน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ คือ การทอพรมเช็ดเท้า การสานสุ่มไก่ ไซ รอก

บ้านหนองกระทุ่มน้อยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือจด หมู่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร -

ทิศใต้จด หมู่ ๕ บ้านหัวยาง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร - ทิศตะวันออกจด หมู่ ๓ บ้านโนนพลับ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศตะวันตกจด เขตพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Location
บ้านหนองกระทุ่มน้อย
Moo 9
Tambon หัวถนน Amphoe Khlong Khlung Province Kamphaeng Phet
Details of access
นายหนูแดง สุดตานา
Reference นางจันทรา กุลนันทคุณ
Organization สนง.วัฒนธรรมจ.กำแพงเพชร
No. ศูนย์ราชกา Road กำแพงเพชร - สุโขทัย
Tambon หนองปลิง Amphoe Mueang Kamphaeng Phet Province Kamphaeng Phet ZIP code 62000
Tel. 055705089 Fax. 055705090
Website http://province.m-culture.go.th/kamphangphet
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่