ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 16' 29.9636"
18.2749899
Longitude : E 99° 39' 2.6266"
99.6507296
No. : 15791
นายสมควร อุตส่าห์
Proposed by. วนิดาพร ธิวงศ์ Date 18 January 2011
Approved by. ลำปาง Date 7 Febuary 2020
Province : Lampang
0 268
Description

๒.ข้อมูลภูมิปัญญา ๒.๑. ชื่อข้อมูลภูมิปัญญา ภูมิปัญญาด้านประเพณีและพิธีกรรม ประเพณีแต่งงานล้านนา ๒.๒. ความรู้ความสามารถ มีความรู้การจัดพิธีกรรมประเพณีทางภาคเหนือ เช่น ประเพณีแต่งงาน และศาสนพิธี ในงานประเพณี ๒.๓. วัสดุ/วัตถุดิบ/สื่อ/อุปกรณ์สำหรับการผลิตผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. ดาบ ๑ เล่ม นัยหมายถึง การมีอาวุธประจำกาย คือ ดาบสรีกัญไชย เอาไว้ปกป้องภรรยาและครอบครัวต่อไป) ๒.ขันหมาก ๑ สำรับ ๓.หีบ (ใส่เงิน หรือสมบัติส่วนตน เป็นนัยหมายถึงการตั้งตัว สร้างครอบครัวใหม่) ๔.ผ้าห่มผืนใหม่ ๑ ผืน ๕ เงินใส่ผี (แล้วแต่ตระกูลของฝ่ายสาวกำหนด มีนัยหมายถึง เงินสินสอดทองหมั้นในปัจจุบัน) ส่วนเครื่องสักการะในบายศรีประกอบด้วย (ใส่ทุกอย่างเป็นจำนวนคู่) ๖. ข้าวเหนียวสุกปั้น ใส่ใข่ต้มสุกแกะเปลือก หรือปลา หรือ เนื้อ ขนมหวาน (ขนมชั้นหรือ ข้าวแต๋น ทองหยิบ ทองหยอด เป็นต้น) ๗.ผลไม้ ๘.หมาก พลู บุหรี่ เมี่ยง ๙.ด้ายมงคล (สำหรับผูกข้อมือ) ใส่ในบายศรี ๒.๔. วิธีการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. ถ่ายทอดจากอาจารย์สู่ผู้สืบทอด ๒. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ๒.๕. ขั้นตอนการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.แจกเอกสารข้อมูลเครื่องประกอบพิธีแต่งงานที่ต้องจัดเตรียม ๒.อธิบายขั้นตอนประเพณีการแต่งงานล้านนา ๓.อธิบายพิธีปัดเคราะห์เรียกขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาว และผูกมือ ตลอดจนลำดับพิธีการต่างๆ เช่น กล่าวคำอวยพร แล้วจึงเชิญบิดามารดาฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายเจ้าบ่าวพร้อมแขกผู้ใหญ่ ตลอด จนแขก ที่มาในงานผูกข้อมือตามลำดับจนเสร็จพิธี การเรียกขวัญ ทำให้ผู้ที่ทำการ เรียกขวัญอยู่ดีมีสุข และมีความสบายทั้งกายและใจ ๔. รูปภาพสาธิตการประกอบพิธีแต่งงาน ๒.๗. ภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น

Location
No. ๑๒๐ Moo ๑๑
Tambon แม่เมาะ Amphoe Mae Mo Province Lampang
Details of access
Tel. 08 9554 1364
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่