ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 45' 0.0691"
17.7500192
Longitude : E 99° 14' 1.5662"
99.2337684
No. : 15915
นายมงคล เฟยตา
Proposed by. อนุวัตร ประกอบกิจ Date 18 January 2011
Approved by. ลำปาง Date 12 Febuary 2020
Province : Lampang
0 188
Description

๒. ข้อมูลภูมิปัญญา ๒.๑ ชื่อข้อมูลภูมิปัญญาภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม(.ผลิตหัวแหวนและเครื่องประดับต่างๆจากแก้วโป่งข่าม) ๒.๒ ความรู้ความสามารถมีความสามารถในการผลิตหัวแหวนและเครื่องประดับจากแก้วโป่งข่ามเพื่อจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆในอำเภอเถินและต่างจังหวัด ๒.๓ วัสดุ/วัตถุดิบ/สื่อ/อุปกรณ์สำหรับการผลิตผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. .แก้วโป่งข่าม ๒. แผ่นแสตนเลสทำแหวนและเครื่องประดับ ๓. เครื่องเจียระไนแก้วโป่งข่าม ๔. เครื่องตีหัวแหวนและเครื่องประดับ ๒.๔ วิธีการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น.ใช้การสอนโดยการอธิบาย,แนะนำ,สาธิตและหัดทำด้วยของจริง ๒.๕ ขั้นตอนการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. สอนโดยการอธิบายให้รู้จักคุณสมบัติและชนิดของแก้วโป่งข่าม ๒. สอนและแนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แต่ละชนิด ๓. สาธิตด้วยการทำให้ดูแต่ละขั้นตอน ๔. ให้นักเรียนทดลองทำแต่ละขั้นตอน ๕. สอนให้รู้จักวิธีการทางการตลาด ๒.๖ ประโยชน์/คุณค่าของภูมิปัญญาและของผลงาน ประโยชน์ของผลงานคือการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์สืบทอดต่อไปคุณค่าของภูมิปัญญาคือได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนหรือประชาชนที่สนใจ

Location
No. ๓๐ Moo
Tambon แม่ถอด Amphoe Thoen Province Lampang
Details of access
Tel. 08 6194 6655
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่