ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 19' 49.566"
14.3304350
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 31' 46.6014"
100.5296115
เลขที่ : 160535
สะพานข้ามคลองฉะไกรน้อย
เสนอโดย kosinanon วันที่ 25 กันยายน 2555
อนุมัติโดย พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 กันยายน 2555
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
0 309
รายละเอียด

สะพานข้ามคลองฉะไกรน้อยหรือชาวบ้านมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สะพานบ้านดินสอ”

ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรี

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สะพานบ้านดินสอ เป็นสะพานก่ออิฐข้ามคลองฉะไกรน้อย ดังคำให้การของขุนหลวง

หาวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง กล่าวว่ามีตะพานอิฐข้ามคลองหน้าวัดบรมพุทธา

รามข้ามมาถนนป่าดินสอเชื่อมถนนวัดพระงาม ชื่อตะพานบ้านดินสอ (คำให้การชาวกรุงเก่า

คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ๒๕๑๐ : ๗๘ )

ลักษณะของสะพานแบบนี้คือ จะก่อตอหม้อทั้งสองข้างและปูไม้กระดาน แต่ในปัจจุบันนี้

ไม่สามารถมองเห็น เพราะชำรุดหักพังไปหมดแล้ว แต่พอที่จะเดาได้ว่าเป็นสะพาน จนบางครั้ง

ชาวบ้านเหมาเอาว่าเป็นเจดีย์บ้างเนินอิฐบ้าง การก่อสร้างสะพานในลักษณะแบบนี้พบอยู่ได้ใน

หลายสะพานเช่นสะพานป่่าถ่าน สะพานชีกุนเป็นต้น (เทพมนตรี ลิมปพยอม ๒๕๓๕ : ๘)

รูปแบบของสะพานเป็นสะพานก่อด้วยอิฐมีช่องลอดสำหรับเรือผ่านจำนวน ๑ ช่องขนาด

ใหญ่ ในอดีต คาดว่าน่าจะเป็นสะพานที่สำคัญเพราะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างวัดสิงหารามและ

วัดบรมพุทธารามซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในสมัยพระเพทราชา เป็นสะพานที่เชื่อมเขตของสวนหลวง

ในอดีต ปัจจุบันสะพานนี้มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับสะพานอื่นๆ ในยุคเดียวกัน

ซึ่งยังเหลือร่องรอยของสภาพสะพานแห่งนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน

โดย...วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
สะพานข้ามคลองฉะไกรน้อย(ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
ถนน ปรีดี-พยมยงค์
ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
งานวิจัยประวัติความเป็นมาของโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคคลอ้างอิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพา มาลา
ชื่อที่ทำงาน สถาบันอยุธยาศึกษา
เลขที่ 96 ถนน ปรีดี-พยมยงค์
ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 08-91155181
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่