ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 19' 49.566"
14.3304350
Longitude : E 100° 31' 46.6014"
100.5296115
No. : 160535
สะพานข้ามคลองฉะไกรน้อย
Proposed by. kosinanon Date 25 September 2012
Approved by. พระนครศรีอยุธยา Date 25 September 2012
Province : Phra Nakhon Si Ayutthaya
0 317
Description

สะพานข้ามคลองฉะไกรน้อยหรือชาวบ้านมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สะพานบ้านดินสอ”

ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรี

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สะพานบ้านดินสอ เป็นสะพานก่ออิฐข้ามคลองฉะไกรน้อย ดังคำให้การของขุนหลวง

หาวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง กล่าวว่ามีตะพานอิฐข้ามคลองหน้าวัดบรมพุทธา

รามข้ามมาถนนป่าดินสอเชื่อมถนนวัดพระงาม ชื่อตะพานบ้านดินสอ (คำให้การชาวกรุงเก่า

คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ๒๕๑๐ : ๗๘ )

ลักษณะของสะพานแบบนี้คือ จะก่อตอหม้อทั้งสองข้างและปูไม้กระดาน แต่ในปัจจุบันนี้

ไม่สามารถมองเห็น เพราะชำรุดหักพังไปหมดแล้ว แต่พอที่จะเดาได้ว่าเป็นสะพาน จนบางครั้ง

ชาวบ้านเหมาเอาว่าเป็นเจดีย์บ้างเนินอิฐบ้าง การก่อสร้างสะพานในลักษณะแบบนี้พบอยู่ได้ใน

หลายสะพานเช่นสะพานป่่าถ่าน สะพานชีกุนเป็นต้น (เทพมนตรี ลิมปพยอม ๒๕๓๕ : ๘)

รูปแบบของสะพานเป็นสะพานก่อด้วยอิฐมีช่องลอดสำหรับเรือผ่านจำนวน ๑ ช่องขนาด

ใหญ่ ในอดีต คาดว่าน่าจะเป็นสะพานที่สำคัญเพราะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างวัดสิงหารามและ

วัดบรมพุทธารามซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในสมัยพระเพทราชา เป็นสะพานที่เชื่อมเขตของสวนหลวง

ในอดีต ปัจจุบันสะพานนี้มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับสะพานอื่นๆ ในยุคเดียวกัน

ซึ่งยังเหลือร่องรอยของสภาพสะพานแห่งนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน

โดย...วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Category
Historic site
Location
สะพานข้ามคลองฉะไกรน้อย(ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
Road ปรีดี-พยมยงค์
Tambon ประตูชัย Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si Ayutthaya
Details of access
งานวิจัยประวัติความเป็นมาของโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Reference ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพา มาลา
Organization สถาบันอยุธยาศึกษา
No. 96 Road ปรีดี-พยมยงค์
Tambon ประตูชัย Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si Ayutthaya ZIP code 13000
Tel. 08-91155181
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่