ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 39' 10.3306"
6.6528696
Longitude : E 101° 11' 11.0645"
101.1864068
No. : 161528
ปูชนียสถานเขาพระเณร
Proposed by. mattana Date 27 September 2012
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
0 506
Description

ชื่อสถานที่ ปูชนียสถานเขาพระเณร

สถานที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

จดทะเบียน (ปี พ.ศ.) ในกรณีที่เป็นสถานที่ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ หรือสถานที่ประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา

- สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓

ประวัติความเป็นมา

พระอาจารย์สิน เป็นพระเถระในอดีต อยู่วัดในเขต อำเภอจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา พระอาจารย์ได้มีกิจธุระออกเดินทางมาจากวัดเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ของรัฐเคดะร์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยแกชีนวลแก้ว ผู้ติดตาม เมื่อสำเร็จกิจธุระแล้วพรอาจารย์ ก็ได้ออกเดินทางกลับมาพักที่บนเนินเขา ซึ่งอยู่ใกล้เชิงเขาสันกาลาคีรี มีที่พักมีลำธาร สายน้ำ อยู่ใกล้เป็นที่สัปปายะ แก่พระสงฆ์ ผู้ที่ได้เดินไกลไปมาได้มาพักที่นั้นส่วนแกชีนวลแก้วก็เดินทางมาพักที่กลางทุ่งนา อยู่ห่างกันกับที่พักของพระอาจารย์ประมาณราว ๆ ๓ กม. ไม่ทราบว่าได้มาอยู่กี่วันกี่คืน พระอาจารย์ได้มรณภาพที่พักใกล้ลำธารสายน้ำนั้น คือ เขาพระเณร ส่วนแกชีนวลแก้ว ก็เสียชีวิตที่พักกลางทุ่งนา มีต้นโพธิ์อยู่ เรียกว่า โพธิ์ แกชีนวลแก้ว เป็นเรื่องจริงของหมู่บ้านห้วยเงาะ

ครั้นต่อมาได้มีเณรแก้ว ซึ่งได้บวชอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์จึงได้เดินทางมาจากวัดเพื่อไปสืบหาเครื่องใช้บริขารของพระอาจารย์เณรแก้วจึงได้มาพักอยู่วัดเกาะวิหารเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสเป็นผู้นำทางขึ้นไปบนเขาลูกนั้นเพื่อช่วยกันหาเครื่องใช้บริขารของพระอาจารย์

ครั้นต่อมา เณรแก้ว จึงคิดสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นเท่าองค์จริงปางมารวิชัยเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีต่อพระอาจารย์ สิน ส่วนพระพุทธรูปปูนปั้นนั้น เรียกว่า พระเณรแก้ว เพราะเณรแก้วได้สร้างไว้ เมื่ออยู่นาน ๆ ขาดผู้ดูแล มีคนขึ้นไปได้ทุบตีพังลงมาเพื่อหวังหาสมบัติสิ่งที่มีเหลืออยู่บ้าง มีฝ่ามือเบื้องขวา และหัวเข่าเบื้องขวาซึ่งติดกัน

ครั้งต่อมาได้มีชาวพุทธใกล้เคียงได้บริจาคปัจจัยมากบ้างน้อยบ้างสร้างขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมา มาสำเร็จในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๔๙๔ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒ (ยี่) ปีขาล ชาวพุทธใกล้เคียงจึงได้คิดจัดงานฉลองสมโภชขึ้นในวันนั้น

ลักษณะ/เอกลักษณ์โดดเด่นของสถานที่ตั้งอยู่บนภูเขาภายในหมู่บ้าน และสามารถมองเห็นจากถนนใหญ่

ความสำคัญเป็นปูชนียสถานที่ประชาชนในตำบลทุ่งพลาและตำบลใกล้เคียงเคารพนับถือ

กลุ่มคนที่ใช้ประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธ

จำนวนผู้ที่อาศัย๗๐๐ ครัวเรือน ประชาชนประมาณ ๒,๕๐๐ คน

ชื่อผู้ดูแลเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ)

Category
Religious place
Location
บ้านห้วยเงาะ
Moo
Amphoe Khok Pho Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Amphoe Khok Pho Province Pattani ZIP code 94120
Tel. ๐๘๑ – ๖๙๐๗๓๗๗
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่