ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 40' 14.9574"
6.6708215
Longitude : E 101° 6' 24.2384"
101.1067329
No. : 162252
วิหาร สามทวด
Proposed by. mattana Date 1 October 2012
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
0 154
Description

ชื่อสถานที่ วิหาร สามทวด

สถานที่ตั้ง วัดทรายขาว หมู่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

จดทะเบียน (ปี พ.ศ.) ในกรณีที่เป็นสถานที่ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ หรือสถานที่ประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา

- สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕

ประวัติความเป็นมา

วิหาร สามทวด สร้างขึ้นเนื่องจากมีเขื่อน หรือที่เก็บอัถฐิของหลวงพ่อทวดหมานอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ต่อมาพระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง) จึงคิดสร้างวิหารขึ้นและนำรูปปั้นของพ่อทวดหมาน , พ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และพ่อทวดสิทธิชัย จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อทวดทั้ง ๓ องค์ มาประดิษฐ์สถานที่วิหาร จึงเรียกวิหารนี้ว่า “วิหาร สามทวด” เป็นหลวงพ่อทวดศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในตำบลทรายขาวที่นับถือศาสนาพุทธ และประชาชนทั่วไป

ตำนานที่เกี่ยวข้อง/ความเชื่อ (ถ้ามี)

- ความเชื่อของประชาชนทั่วไปในการขออะไรแล้วได้รับอย่างนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชาชนทั่วไปมา บนบาลศาลกล่าว

ลักษณะ/เอกลักษณ์โดเด่นของสถานที่ เป็นวิหารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

ความสำคัญ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

ชื่อผู้ดูแล เจ้าอาวาสวัดทรายขาว

Category
Religious place
Location
วัดทรายขาว
Moo
Tambon ทรายขาว Amphoe Khok Pho Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Amphoe Khok Pho Province Pattani ZIP code 94120
Tel. ๐๘๙ – ๒๙๙๗๕๐๒
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่