ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 46' 36.354"
13.776765
Longitude : E 100° 30' 13.1508"
100.503653
No. : 163511
โบสถ์คอนเซ็ปชัญ
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 8 October 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 9 October 2012
Province : Bangkok
0 3713
Description

โบสถ์คอนเซ็ปชัญ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ในสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีชาวโปรตุเกสเข้ามาทำการค้าขายใน กรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก นอกจากค้าขายแล้ว บางคนได้รับราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ชาวโปรตุเกสที่รับราชการฝ่ายทหารได้ทำการรบ มีความชอบหลายครั้งหลายคราว เป็นเหตุให้สมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดปรานมาก จึงทรงพระราชทานที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แปลงหนึ่งเพื่อเป็นที่สร้างโบสถ์ในปี ค.ศ. 1674 (พ.ศ.2217) นำโดยพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน และได้ตั้งชื่อว่า โบสถ์คอนเซ็ปชัญ (llimaculee conception) มีความหมายว่า “วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมน” ซึ่งมีชาวโปรตุเกสหลายครอบครัวได้เดินทางมาจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาย่านสามเสนนี้ด้วย

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้สถาปนกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว ได้โปรดให้ชาวเขมร 500 คน ที่หลบหนีลี้ภัยมาจากเขมร มาอยู่รวมกับชาวโปรตุเกสในหมู่บ้านนี้ และเหล่าคริสตังโปรตุเกสที่อพยพมาภายหลังได้นำรูปแม่พระแกะสลักไม้มาด้วย จึงเป็นที่นับถือสักการะของโบสถ์และได้อัญเชิญแห่ในโอกาสวันฉลองต่างๆ

ในระหว่าง ค.ศ. 1828-1843 (พ.ศ. 2371 - 2386 ) ท่านบาทหลวงฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว ได้มาเป็นเจ้าอธิการโบสถ์คอนเซ็ปชัญ ท่านได้พยายามทะนุ บำรุงโบสถ์คอนเซ็ปชัญให้เจริญมากขึ้น โดยท่าน ได้เรียบเรียงพจนานุกรม 4 ภาษา คือ ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาติน และภาษาไทย ขึ้นเล่มหนึ่ง เป็นหนังสือขนาดใหญ่และยังร้อยกรองเรื่องอื่นๆ เป็นหนังสือสำคัญไว้อีกหลายเรื่อง และในสมัยท่านได้มี การสร้างโบสถ์ใหม่ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน สร้างเสร็จใน ค.ศ.1938 (พ.ศ. 2481)

ปัจจุบันพิธีมิสซาที่โบสถ์แห่งนี้ยังมีการสวดภาษาลาติน ซึ่งเป็นบทสวดโบราณที่ยังคงใช้กันอยู่ ในเวลา 06.00 น. ทุกวันอาทิตย์เท่านั้น

Category
Religious place
Location
โบสถ์คอนเซ็ปชัญ
No. 167 Soi มิตตคาม Road สามเสน
Tambon วชิรพยาบาล Amphoe Dusit Province Bangkok
Details of access
Reference อรวินท์ เมฆพิรุณ Email orrawin@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่