ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 44' 48.8004"
13.746889
Longitude : E 100° 30' 0.2592"
100.500072
No. : 163668
ศาลาเฉลิมกรุง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 9 October 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 31 October 2012
Province : Bangkok
0 1395
Description

ศาลาเฉลิมกรุง เป็นโรงมหรสพหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2575 ถือเป็นโรงภาพยนตร์แห่งที่ทันสมัยและโอ่โถงหรูหรามากในขณะนั้น สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 2,000 คน และนับเป็น โรงมหรสพ โรงแรกในเอเชียที่มีเครื่องปรับอากาศระบบไอน้ำ (Chilled Water System) โดยมีหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร เป็นสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง นายนารถ โพธิปราสาท เป็นวิศวกร สถาปัตยกรรมเป็นแบบผสม ระหว่างตะวันตกกับไทย มีการเปิดฉายปฐมฤกษ์เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่จัดฉาย คือ "เรื่องมหาภัยใต้ทะเล"

ปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุง ดำเนินงานภายใต้ การบริหารของบริษัท สหศีนิมา จำกัด และถูกยกระดับให้เป็นโรงมหรสพแห่งชาติ จัดฉายภาพยนตร์และเปิดการแสดงมหรสพสำคัญ เช่น โขน ดนตรี ละคร ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และธำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ไว้สืบไปๆ

Category
Cultural Venue
Location
ศาลาเฉลิมกรุง
No. 66 Road เจริญกรุง
Tambon วังบูรพาภิรมย์ Amphoe Phra Nakho Province Bangkok
Details of access
Reference อรวินท์ เมฆพิรุณ Email orrawin@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่