ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 35' 45.0474"
6.5958465
Longitude : E 101° 42' 25.0913"
101.7069698
No. : 164177
ประเพณีอาซูรอ
Proposed by. pakariah Date 12 October 2012
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
0 33
Description

ชื่อประเพณีอาซูรอ

คำจำกัดความ

อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่ง หลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาว ชนิดหวาน และจะทำในช่วงเวลาที่ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนมูฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนแรกตามปฏิทินอาหรับ หรือเดือนแรกของปีในศาสนาอิสลาม

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของการกวนขนมอาซูรอ สืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบีนุฮ (ซล.) เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชน สาวกของนบีนุฮ (ซล.) และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (ซล.) จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน และแจกจ่ายให้ทุกคนได้รับประทานร่วมกันอย่างทั่วถึง

สาระสำคัญ

เพื่อระลึกถึงชีวประวัติของท่าน นบีนุฮ (ซล.) และเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ในการสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียง น้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสร้างความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยนำสิ่งของที่รับประทานได้คนละนิด คนละหน่อย มากองรวมกัน แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

กลุ่มคนที่เชื่อชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่วันที่ ๑๐ เดือนมูฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกตามปฏิทินอาหรับ หรือเดือนแรกของปีในศาสนาอิสลาม ส่วนในเดือนอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน

รูปแบบความเชื่อ ลักษณะการแสดงออกการรวมกันกวนขนมอาซูรอ จากนั้นจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนมากล่าวขอพร (ดุอา) ก่อน จึงจะแจกจ่ายให้รับประทานโดยทั่วกัน

Location
บ้านละเวง
No. ๑๔๘/๑ Moo
Tambon ดอนทราย Amphoe Mai Kaen Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Tambon สะบารัง Amphoe Mueang Pattani Province Pattani ZIP code 94000
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่