ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 54' 3.8077"
6.9010577
Longitude : E 100° 25' 2.5644"
100.4173790
No. : 166175
เครื่องแกงบ้านโคกม่วง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 October 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 25 November 2012
Province : Songkhla
1 2349
Description

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวปักษ์ใต้ มักจะนิยมบริโภคอาหาร ที่ใช้เครื่องแกงเป็นหลัก เพื่อให้ได้รสชาติความอร่อย ตามตำหรับอาหารของปักษ์ใต้ เครื่องแกง นอกจากจะเป็นอาหารที่นิยมชองชาวใต้แล้วยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมาย เพราะในส่วนผสมของเครื่องแกงนั้น ประกอบด้วยสมุนไพร หลากหลายชนิด สามารถบำรุงร่างการและรักษาโรคต่างๆได้มากมาย กลุ่มผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากแรงบันดาลใจของสมาชิกกลุ่ม ที่ต้องการจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากอาชีพหลักทางการเกษตรที่ทำ อยู่แล้ว ประกอบกับสภาพวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนไม่มีเวลาที่จะมาประกอบอาหารรับประทานเอง โดยเฉพาะการแกงต่างๆนั้น เนื่องจากจะต้องเสียเวลาในการเตรียมเครื่องแกง กลุ่มจึงมีแนวคิดและเริ่มดำเนินการผลิต “เครื่อง แกง” ออกจำหน่าย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องแกงที่กลุ่มผลิตนั้น สะอาด มีคุณภาพ ปราศจากสารกันบูดได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มชช.) และที่สำคัญ คือ ความอร่อย ทำให้เป็นที่เล่าขานกันปากต่อปาก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีบ้านโคกม่วง จึงได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคตลอดมา

กลุ่มชุมชนที่ทำการผลิตคือ กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง เลขที่88 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 โทรศัพท์ 0-7424-0270, 087-7962032

Location
กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง
No. 88 Moo 8
Tambon โคกม่วง Amphoe Khlong Hoi Khong Province Songkhla
Details of access
กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง
No. 88 Moo 8
Tambon โคกม่วง Amphoe Khlong Hoi Khong Province Songkhla ZIP code 90230
Tel. 087-7962032
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่