ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 6° 54' 3.8077"
6.9010577
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 25' 2.5644"
100.4173790
เลขที่ : 166175
เครื่องแกงบ้านโคกม่วง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 ตุลาคม 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สงขลา
1 1920
รายละเอียด

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวปักษ์ใต้ มักจะนิยมบริโภคอาหาร ที่ใช้เครื่องแกงเป็นหลัก เพื่อให้ได้รสชาติความอร่อย ตามตำหรับอาหารของปักษ์ใต้ เครื่องแกง นอกจากจะเป็นอาหารที่นิยมชองชาวใต้แล้วยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมาย เพราะในส่วนผสมของเครื่องแกงนั้น ประกอบด้วยสมุนไพร หลากหลายชนิด สามารถบำรุงร่างการและรักษาโรคต่างๆได้มากมาย กลุ่มผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากแรงบันดาลใจของสมาชิกกลุ่ม ที่ต้องการจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากอาชีพหลักทางการเกษตรที่ทำ อยู่แล้ว ประกอบกับสภาพวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนไม่มีเวลาที่จะมาประกอบอาหารรับประทานเอง โดยเฉพาะการแกงต่างๆนั้น เนื่องจากจะต้องเสียเวลาในการเตรียมเครื่องแกง กลุ่มจึงมีแนวคิดและเริ่มดำเนินการผลิต “เครื่อง แกง” ออกจำหน่าย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องแกงที่กลุ่มผลิตนั้น สะอาด มีคุณภาพ ปราศจากสารกันบูดได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มชช.) และที่สำคัญ คือ ความอร่อย ทำให้เป็นที่เล่าขานกันปากต่อปาก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีบ้านโคกม่วง จึงได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคตลอดมา

กลุ่มชุมชนที่ทำการผลิตคือ กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง เลขที่88 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 โทรศัพท์ 0-7424-0270, 087-7962032

สถานที่ตั้ง
กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง
เลขที่ 88 หมู่ที่/หมู่บ้าน 8
ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านโคกม่วง
เลขที่ 88 หมู่ที่/หมู่บ้าน 8
ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90230
โทรศัพท์ 087-7962032
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่