ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 29.9916"
13.758331
Longitude : E 100° 29' 35.4624"
100.493184
No. : 166533
อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 31 October 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 31 October 2012
Province : Bangkok
0 2492
Description

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นที่บรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมรบในนามฝ่ายสัมพันธมิตร (มีศูนย์กลางอยู่ที่ไตรภาคี ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซีย) เมื่อ พ.ศ.2457 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสงครามได้ยุติลงเมื่อฝ่ายเยอรมันติดต่อขอเจรจาสงบศึก โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสงบศึก ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ 2461 หลังจากนั้นทหาร
ที่ไปร่วมรบก็ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางสนามสามเหลี่ยม ด้านมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวง ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินขัดสีขาว ยอดของอนุสาวรีย์ทำเป็นรูปเจดีย์ทรงกลมสูง ส่วนฐานเป็นรูปพานย่อมุม ช่วงกลางอนุสาวรีย์ทั้ง 4 ด้าน เจาะลึกลงไป จารึกข้อความด้วยอักษรสีดำทั้ง 4 ด้านเกี่ยวกับที่มาของการเข้าร่วมสงคราม รายนามของทหารที่เสียชีวิตพร้อมทั้งบอกวันที่ทำพิธีบรรจุอัฐิ เป็นต้น นอกจากนี้ในวันที่ 11 พฤศจิกายนของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1" โดยมีการจัดพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาบริเวณท้องสนามหลวงของผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ตลอดจนทายาททหารอาสาสงคราม โลกครั้งที่ 1 และตัวแทนเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

Category
Monument
Location
ด้านข้างสนามหลวง ฝั่งสะพานพระปิ่นเกล้า
Road หน้าพระธาตุ
Tambon ชนะสงคราม Amphoe Phra Nakho Province Bangkok
Details of access
Reference อรวินท์ เมฆพิรุณ Email orrawin@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่