ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 45' 35.2836"
13.759801
Longitude : E 100° 33' 19.9296"
100.555536
No. : 167084
วัดแม่พระฟาติมาดินแดง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 4 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 4 November 2012
Province : Bangkok
0 1931
Description

วัดแม่พระฟาติมาดินแดง วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นเมื่อ1 เมษายน ค.ศ. 1955พิธีเสก 15 เมษายน ค.ศ. 1956โดยพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง มีนาคม 1950 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ อาแมสตอย ขออนุญาต "พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์ โชแรง" สร้างวัดและได้รับอนุญาตดำเนินงานเป็นทางการใน วันที่ 15 สิงหาคม 1951 เหตุด้วยในเวลานั้นที่ดินเป็นของวัดในปัจจุบันนี้ อยู่ชานเมืองและดูว่ากำลังจะเจริญ แม้จะไม่มีถนนผ่านจริง ๆ ก็ตาม ประจวบกับที่กว้างพอสมควรที่สามารถจะสร้างทั้งวัดและโรงเรียน รวมทั้งหมู่บ้านคริสตัง คุณพ่อจึงตัดสินใจซื้อที่สวนมะลิ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 16 วา คุณพ่อได้รับบริจาคเงินรายแรก จาก เงินบริจาคส่วนรวมที่วัดตลาดน้อยปลายปี 1954 จากนั้นมีธารน้ำใจหลั่งไหลมาอาศัยโฆษณาจากหนังสือพิมพ์คาทอลิก

จากการออกแบบสร้างร่วมกับ"นายสิงห์โต ชนวัฒน์"สถาปนิกไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของสถาปนิกไทยควบคู่กันไป โดยวันที่ 26 มิถุนายน 1995" พระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ถวายนามว่า "วัดแม่พระฟาติมา" เพื่อระลึกถึงความอัศจรรย์ของแม่พระฟาติมาเสมอ อีกอย่างเมื่อแม่พระประจักษ์ที่ ตำบลฟาติมา ได้ย้ำถึงสันติภาพของโลก ต้องการให้ทุกคนภาวนา เป็นทุกข์ถึงบาป เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสันติ จึงถวายนามวัดใหม่นี้แต่แม่พระฟาติมา..."

วัดสร้างเสร็จในปีต่อมา โดยในวันที่ 15 เมษายน 1956 ได้ทำพิธีเสกบูชามิสซาและแห่พระรูปแม่พระฟาติมามาพร้อมทั้งประกาศ "พระราชโองการของ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา" ที่ได้ทรงอวยพรแด่ผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างวัด รวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลาย พระรูปแม่พระที่แห่ครั้งนี้ได้อัญเชิญมาจากวัดแม่พระลูกประคำ (วัดกาลหว่าร์) เป็นพระรูปแกะสลักด้วยไม้ (ซึ่งคุณพ่อได้นำมาจากประเทศโปรตุเกส โดยได้ฝากไว้ที่วัดนี้ก่อน) เมื่อสร้างวัดเสร็จ จึงได้อัญเชิญพระแม่มาประจำที่วัดแม่พระฟาติมา ได้มีการแห่พระรูปแม่พระหลังบูชามิสซาในเดือนต่อมาก็คือ "วันที่ 13 พฤษภาคม และ ในวันที่ 13 ของทุกเดือน"

วัดฟระแม่ฟาติมา สูงตระหง่านดูเด่นเป็นสง่า ภายในโบสถ์ทาด้วยสีขาวและตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นเรื่องราวในคริสต์ศาสนาและรูปพระแม่ต่างๆสร้างความงดงามอย่างยิ่งนับเป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่สำคัญของคริสตชนย่านดินแดงในการทำพิธีกรรมต่างๆปัจจุบันมีคุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา

Category
Religious place
Location
No. 4080 Road อโศก-ดินแดง
Tambon ดินแดง Amphoe Din Daeng Province Bangkok
Details of access
Reference อรวินท์ เมฆพิรุณ Email orrawin@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่