ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 43' 23.5164"
13.723199
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 31' 13.8144"
100.520504
เลขที่ : 167237
The Reading Room
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
0 968
รายละเอียด

The Reading Room เป็นห้องสมุดศิลปะร่วมสมัย ชุมชนทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางเลือก สำหรับการจัดกิจกรรมทางความรู้ และความคิด มีหนังสือเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยไว้ให้บริการกว่า 1,000 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ หนังสือทฤษฎีศิลปะ นิตยสาร สื่ออิเลคโทรนิกส์ และสูจิบัตรนิทรรศการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

The Reading Room ยังเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดเสวนา ในประเด็นต่างๆอย่างสม่ำเสมอโดยเชิญวิทยากรในแต่ละสาขามาแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์และปรัชญา ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาต่างๆ ต่อยอดความคิด และสร้างเครือข่ายของแต่ละกลุ่มความรู้ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่จัดได้จัดเป็นประจำได้แก่ โครงการโรงเรียนพ(ล)บค่ำ ที่จัดเป็นประจำทุกเดือนเป็นโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองวัฒนธรรมใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อใหม่ ขบวนการทางสังคม และมีเดียอาร์ต ในรูปแบบสบาย ๆ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมและจะถูกบันทึกเพื่อเผยแพร่ออนไลน์และจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการ The Readers โดย The Reading Room จะประกาศรับสมัครนักอ่าน มาเลือกหนังสือที่ห้องสมุดไปอ่านกันคนละเล่ม แล้วแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของ The Reading Room เพื่อแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ห้องสมุดเปิดทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 4
เลขที่ 2 ซอย 19 สีลม ถนน สีลม
ตำบล สีลม อำเภอ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง อรวินท์ เมฆพิรุณ อีเมล์ orrawin@gmail.com
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่