ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 43' 59.7612"
13.733267
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 29' 50.8056"
100.497446
เลขที่ : 167516
วัดพิชยญาติการาม
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
0 1246
รายละเอียด

วัดพิชยญาติการามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) หรือ “สมเด็จพระยาองค์น้อย” ครั้งดำรงยศเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย ขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า "วัดพระยาญาติการาม" ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดพิชยญาติการาม" แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดพิชัยญาติ"

วัดพิชยญาติการามมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างมาก อย่างพระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องศิลปะแบบจีนหน้าบันทั้งสองด้านเป็นลายปูนปั้นมังกร สอดสีประดับกระเบื้อง ในส่วนของเพดานเหนือระเบียงเขียนลายดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลมฐานพาไลสลักศิลาเป็นรูปภาพจากเรื่องสามก๊ก บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำเป็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงโต บานประตูกลางเป็นลายรดน้ำรูปเทวดาถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ผนังภายในและเสามีภาพจิตรกรรมรูปลายดอกไม้ ผนังบานกกหน้าต่างด้านนอกเขียนรูปต้นไม้สวรรค์ต่าง ๆ ด้านหลังพระประธานเขียนเป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว ส่วนลานหน้าพระอุโบสถปูด้วยแผ่นศิลาจากเมืองจีน เสมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นเสมาคู่ซุ้มเสมาช่างไทยออกแบบ และสั่งแกะสลักศิลาสำเร็จมาจากเมืองจีนซุ้มประตูมี ๓ ซุ้ม เป็นทรงไทย หลังคาจั่ว ๓ ระดับ ประดับช่อฟ้า เป็นรูปพญานาค เหนือประตูทั้ง ๓ ซุ้มประดับด้ว ย ล ว ด ล า ย ปูน ปั้น รูป พ ญ า ห ง ส์ ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องเคลือบสีและหน้าบันของแต่ละซุ้ม ประดับด้วยลายดอกไม้ปูนปั้น

นอกจากนี้ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญอีกมากมาย เช่น พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปโบราณรุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชชินศรี โดยอัญเชิญมาจากวัดพระวิหาร หลวงเมืองพิษณุโลก นามว่า "พระสิทธารถ" หรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกท่านว่า "หลวงพ่อสมปรารถนา" ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พระพุทธรูปประดิษฐานหน้าองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 685 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา
ตำบล สมเด็จเจ้าพระยา อำเภอ เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง อรวินท์ เมฆพิรุณ อีเมล์ orrawin@gmail.com
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่