ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 53' 39.846"
17.894401666667
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 39' 32.046"
101.65890166667
เลขที่ : 168466
วัดป่าใต้
เสนอโดย MoCSpecial วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เลย
0 1027
รายละเอียด

วัดป่าใต้

วัดป่าใต้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.. 2415เดิมเป้นวัดป่า พระธุดงค์ได้มาพักปักกลดและจำพรรษา เพราะแต่เดิมเป็นป่าร่มรื่น เงียบสงบ ต่อมาพระครูศรี สิริสุโข และหลวงพรหม(ต้นตระกูล ศรีอรรคพรหม)รองเจ้าเมืองเชียงคาน พร้อมด้วยชาวบ้านเชียงคานได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุมีกุฎิให้มั่นคงถาวรยิ่งขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ

วันที่16กุมภาพันธ์ พ..2524เขตวิสุงคามสีมา กว้าง20เมตร ยาว40เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

  1. พระครูศรี สิริสุโข พ.. 2415-2450รวม35ปี

  2. พระอธิการชาเนตร เตชธมโม พ.. 2450-2482รวม32ปี

  3. พระอธิกาแดง ธมมธโร พ.. 2482-2488รวม6ปี

  4. พระอธิการเขียน เขมธมโม พ.. 2488-2493รวม5ปี

  5. พระอธิการบุญเพ็ง จนทาโภ พ.. 2493-2496รวม3ปี

  6. พระปลัดสมร ปภากโร พ.. 2496-2506รวม10ปี

  7. พระอธิการสีทา ขนตพโล พ.. 2506-2508รวม2ปี

  8. พระอธิการสมดี สุภทโท พ.. 2508-2511รวม3ปี

  9. พระอธิการอภิรมณ์ อชิโต พ.... 2511-2520รวม9ปี

(10.)พระครูปิยธรรมนิวิฐ(บุญยก กนตธมโม)..เอก พธ..ศศม.ตั้งแต่ พ..2520จนถึงปัจจุบันมีการจัดการปกครองศึกษาเผยแผ่และสาธารณูประการให้ทันต่อเหตุการณ์และบริการสังคม คือปี พ.. 2522เริ่มตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดป่าใต้และสอนอยู่ประจำจนถึงปัจจุบัน ปี พ.. 2531เริ่มจัดการบรรพชาสามเณรทุกๆปี1-30เมษายน ของทุกปีตลอดจนถึงปัจจุบัน ปี พ.. 2532เริ่มจัดวัดเป็นอุทยานการศึกษาเขียนป้ายคำขวัญและเปิดห้องสมุดประจำวัดป่าใต้ ปี พ..2533เริ่มตั้งเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หน่วยพุทธมามกะ หน่วยอบรมศีลธรรม เพื่อให้การอบรมเยาวชนและให้การเผยแพราธรรมะแก่ประชาชน ทั่วไป ปี พ.. 2547เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่วัดป่าใต้เพื่อรวบรวมของเก่าทั้งทางศาสนาและทางท้องถิ่นชาวเชียงคาน เพื่ออนุรักษ์เก็บรักษา ให้เป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

คำสำคัญ
วัดป่าใต้
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่