ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 53' 19.992"
17.888886666667
Longitude : E 101° 39' 37.374"
101.66038166667
No. : 168467
วัดศรีพนมมาศ
Proposed by. MoCSpecial Date 18 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Loei
0 2047
Description

วัดศรีพนมมาศ

วัดศรีพนมมาศ หรือ วัดโท่ง ตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินของวัด 55 ไร่ ร่วมกับที่ดินป่าช้าสาธารณะ 20 ไร่ รวมเป็น 75 ไร่ วัดศรีพนมมาศ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 เริ่มแรกที่ดินเป็นป่าช้า โดยชาวเชียงคานได้สร้างขึ้น โดยมีพระมหาบุญหนัก สิริปุณโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้สร้างขึ้นวัดศรีพนมมาศมีกำแพงรอบทั้งหมด 75 ไร่ มีประตูเข้าออก 2 ด้าน ด้านหนึ่งเข้าทางหน้าศาลา ประตูที่ 2 เข้าทางประตูศาลาบำเพ็ญกุศลประตูทั้งสองของวัดจะอยู่ทางทิศเหนือ ปัจจุบัน ได้สร้างเจดีย์ศรีพนมมาศ เริ่มสร้างปี พ.ศ. 2550 สร้างไปแล้วประมาณ 20% งบในการสร้างประมาณ 9- 10 ล้านบาท เจดีย์ศรีพนมมาศมี2 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้เป็นที่อบรมปฏิบัติกรรมฐานได้จัดเป็นที่ประชุมของคณะสงฆ์ ศาสนพิธีต่าง ๆที่สำคัญ ชั้นที่ 2 จัดเก็บพระไตรปิฎก รูปเหมือน ครูบาอาจารย์ เช่นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เป็นต้นและอัฐบริขารที่สำคัญ,สารีริกาธาตุวัดศรีพนมมาศได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 76 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 1 เมษายนปัจจุบันปี 2551 มีพระภิกษุ 7 รูป

Category
Religious place
Location
Amphoe Chiang Khan Province Loei
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่