ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 25' 19.3465"
17.4220407
Longitude : E 101° 36' 56.7983"
101.6157773
No. : 168828
วัดศรีภูมิ
Proposed by. MoCSpecial Date 22 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Loei
1 777
Description

วัดศรีภูมิ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแฮ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาพร้อมกับหมู่บ้าน แม้วัดจะตั้งอยู่กลางเมืองแต่เป็นวัดที่มีความสงบร่มเย็นมากมาก วัดแห่งนี้จากหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2220 ปัจจุบันมีอายุกว่า 300 ปี เรียกว่า วัดศรีภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต การสร้างวัดได้ปรากฏในแผ่นป้ายจารึกไว้ว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.2220 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้รับวิสุงคาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503สิ่งที่สำคัญของวัดก็คือ จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองทองเหลือง พระอุโบสถ ที่เก่าแก่ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานที่ก่อด้วยอิฐถือปูน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2.50 เมตร สูง 3.30 เมตร ยังมีพระพุทธชินราชจำลอง สร้างด้วยทองเหลือง หน้าตักกว้าง 2.30 เมตร และยังมีพระโมตดัลลา และพระสารีบุตร เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณ อยู่ภายในพระอุโบสถด้วย พระประธานในพระอุโบสถของวัดศรีภูมิปห่งนี้ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและคนทั่วไปเป็นอย่างมาก ใครมีเคราะห์ก็จะมาสะเดาะเคราะห์ต่อองค์พระประธาน จะเดินทางไกลไปทำมาค้าขาย ก็จะไปขอพรขอให้ปลอดภัย และค้าขายดี และทุกคนก็ประสบความสมหวัง นับเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ๋องค์หนึ่งในปัจจุบันนี้

Category
Religious place
Location
Tambon กุดป่อง Amphoe Mueang Loei Province Loei
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่